Brugge Brugge 2012

Unizo: Openbare werken op elkaar afstemmen. Hinder + hinder = onbereikbaarheid

De afgelopen en komende weken lanceert UNIZO voor Brugge 10 constructieve aanbevelingen voor de nieuw te verkiezen beleidsploeg, die vanaf 2013 zal geïnstalleerd worden. Een van die voorstellen is om de openbare werken beter op elkaar af te stemmen. Een idee dat lijsttrekker Van Volcem zeer genegen is.


Vanaf volgende maandag is voor velen de verlofperiode afgelopen, de week daarop start het nieuwe schooljaar.  Traditioneel een periode van grote verkeersdrukte. Brugge kampt reeds met een mobiliteitsprobleem. Daarom is het van kapitaal belang dat openbare werken maximaal op elkaar worden afgestemd om grotere hinder zoveel als mogelijk te vermijden.

Vanaf september start weer de grote drukte in en om Brugge. Het bedrijfsleven trekt zich weer volop in gang en ook de scholen starten weer op. Daarnaast zijn in en om Brugge heel wat (noodzakelijke) openbare werken gepland. UNIZO Brugge wil voor wat betreft die werken wijzen op de grote impact welke die werken kunnen betekenen voor de lokale en regionale economie. Sinds 2007 heeft UNIZO Noord West – Vlaanderen een bereikbaarheidsadviseur in dienst die voor grote openbare werken mee aan tafel zit om te kijken hoe de hinder zoveel mogelijk kan beperkt worden, en dit vanaf de ontwerpfase tot de beëindiging van de werken.  Een goede én vooral tijdige communicatie is in deze absoluut cruciaal. Goede planning van aankopen voor winkeliers, planning van personeel en belevering, communicatie naar klanten en leveranciers kunnen dan zoveel als mogelijk worden voorbereid teneinde deze werken zo vlot mogelijk te kunnen overbruggen.

Als ook de stad maximale inspanningen doet om die communicatie vrij vroeg op gang te trekken en vooral de diverse wegenwerken op elkaar tracht af te stemmen wordt de hinder voor ondernemers en klanten beperkter. UNIZO biedt aan om ook voor vrij beperkte werken zijn expertise ter beschikking te stellen in de aanpak van communicatie en het opmaken van minder – hinder plannen.