Brugge

Gemeenteraad 26 maart: verdoken belastingen

Diverse punten op de agenda van de gemeenteraad werden door Open VLD afgekeurd. Vooreerst de extra kost die men gaat aanrekenen voor een digitaal rijbewijs. Dit zal elke Bruggeling 5 euro meer kosten.  Dit is reeds een tweede verdoken belasting die de coalitie CD&V en SPA invoeren.  De eerste was een taks op leegstand van maar liefst 3 000 euro.  Thans zal men minder werk hebben aan de aflevering van het rijbewijs (soort bankkaart) maar toch rekent men 5 euro aan terwijl men dit vroeger niet deed. Open VLD keurde dan ook bij monde van haar fractieleider Van Volcem beide maatregelen af.