Brugge

Stad Brugge schendt wetgeving en is kwistig en onzorgvuldig met geld

De stad sloot een contract af met de firma Decaux voor de busschuilhuisjes. Dit contract geldt van 2011 tot 2020. Uiteraard zijn de bedragen die Decaux daarvoor geeft aan de stad exclusief BTW. De wetgeving voorziet steeds bedragen zonder BTW. Het BTW wetboek merkt als belastbare materie aan alles wat de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen inclusief belastingen, heffingen of rechten (artikel WBTW) maar exclusief de BTW zelf (artikel WBTW). De BTW is dus verschuldigd op al datgene wat de ene partij contractueel moet ontvangen van de andere partij.

 

Een prijs inclusief BTW zou een uitzondering zijn op de algemene geldende wettelijke regeling inzake BTW. Wanneer JC Decaux meent dat partijen van een wettelijke BTW regeling zijn afgeweken dan zou dit expliciet moeten blijken en zou Decaux het bewijs moeten leveren.

 

Dit is klaar helder. Als professioneel onderhandelaar met alle overheden weet Decaux dus al te goed dat het om bedragen gaat exclusief BTW. De administratie gaf negatief advies over deze dading omdat de Bruggeling daardoor 1 miljoen euro mist. Bovendien is het ook zo dat de dading voorziet dat Decaux voor 210 000 euro campagne mag voeren op haar 20 m 2 meter borden voor de stad en nieuwe schuilhuisjes bouwt voor 120000 euro.  Voor beide zou een openbare aanbesteding moeten plaats vinden.  De wet op de overheidsopdrachten is kennelijk geschonden en de stad laat zeer onzorgvuldig geld vallen zonder enige reden. Open Vld keurde dit manifest af. Dit geld zou beter besteed kunnen worden.