Brugge

Heraanleg Beurssite

BRUGGE – Stad Brugge besliste om naast de bouw van het BMCC, ook de omgeving en omliggende straten te vernieuwen. “De omgeving moest in harmonie zijn met dit prachtige gebouw. Daarom leggen we een nieuw plein aan, vernieuwen we de straten en zorgen we voor voldoende groen”, aldus de enthousiaste schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem. Kostenplaatje van de aanpak van de omgeving bedraagt 3,7 miljoen euro stadsaandeel. De omgevingswerken worden afgesloten op 26 november.

De Maagdenstraat is reeds afgewerkt, aan de Hauwerstraat, de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk wordt nog volop gewerkt.“Het project is nog niet volledig afgewerkt, maar het einde is in zicht. Op maandag 18 oktober begon men aan de rioleringswerken in de Hauwerstraat tussen de Zwijnstraat en ‘t Zand. Op 29 oktober zullen die werken voorbij zijn. Op woensdag 20 oktober begon men aan de laatste fase voetpaden en parkeerstroken. Op maandag 25 oktober giet men het laatste beton voor het voorplein en zal die afgewerkt zijn. De laatste betonverharding van de straten wordt de eerste week van november uitgevoerd”, licht Van Volcem toe.

Pleineffect

“We streven naar een ruim pleineffect, daarom wordt een voorplein aangelegd aan de kant van de Zwijnstraat. De site zal er als één geheel uitzien, omdat hetzelfde uitgewassen beton voor zowel de wegen als het plein voorzien is. De helft van de betonverharding van het nieuwe beursplein is reeds uitgevoerd, waardoor er nu al een duidelijk beeld is van hoe het er uiteindelijk zal uitzien”, vertelt Van Volcem, “Het wordt een toekomstige ontmoetingsplek voor de buren, Bruggelingen en toeristen”, aldus Van Volcem. Er is een ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 200 fietsen. Het is de bedoeling dat die ook gebruikt worden door de bezoekers van The Student Village. Ook dat helpt mee om het plein als plein te laten fungeren.

Veel aandacht voor bomen

De beuken rondom de beurssite kregen tijdens het bouwproces bijzondere aandacht. “Ze zorgen voor een groene omkadering en vormen de longen voor deze buurt. Ik ben uitermate blij dat de bomen de ingrijpende werkzaamheden overleefd hebben. De inspanningen die we gedaan hebben om de bomen te beschermen, worden beloond”, aldus Van Volcem, “De bomen krijgen naar de toekomst toe zelfs meer ruimte om te groeien, want de auto’s kunnen niet meer zoals vroeger vlak tegen de stammen parkeren. Tussen de bomen legden we een smalle goot aan (2cm), die meer waterinsijpeling naar de bomen toelaat. We leggen ook extra grote boomvakken aan om de wortels van de bomen en dus hun groeiruimte te vrijwaren. Op de hoek van de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk planten we half november een Magniola kobus, waaraan attractieve witte magnolia-bloemen in groeien. De boom zal zichtbaar zijn op het plein. De plantvakken worden op hetzelfde moment ingeplant”, legt Van Volcem uit. Een boomdeskundige werd betrokken bij het project om de beste oplossing voor de bomen te vinden en rond de bomen te werken in de omgeving. Het groene karakter van de straten blijft op die manier behouden.

Vernieuwing straten, nutsleiding en riolering

Naast de nieuwe betonnering van de straten en het plein, waren er nog andere werkzaamheden. “De straten worden allemaal eenrichtingsstraten, waar parkeren aan de rechterkant mogelijk is. En trouwens een leuk weetje: de parkeerstroken worden aangelegd met de kasseien die gerecupereerd zijn geweest van het vorige beursplein. De stenen van het voormalige beursplein krijgen dus een nieuw leven in dit project’. Daarnaast worden de voetpaden heraangelegd. De bestrating van ’t Zand wordt doorgetrokken richting het beursgebouw, zodat de connectie sterk aanwezig blijft”, vertelt Van Volcem, “Daar eindigen de werkzaamheden nog niet, we pakten ook alle nutsleidingen aan en voorzagen het project van een gescheiden rioleringsstelsel. Alle woningen hebben we gescheiden aangekoppeld of wachtaansluitingen geplaatst, zodat men tijdens latere verbouwingswerken de woningen perfect kan aansluiten op de nieuwe riolering (regenwater en afvalwater). Een goede zaak voor de omliggende straten én het milieu”, gaat Van Volcem verder.

Fontein en kunstwerk

“We zochten nog naar manieren om het beursplein mooi in te vullen en kozen daarom voor een drinkwaterfontein en een kunstwerk. Het kunstwerk is van de Belgische kunstenaar Philip Aguirre y Otegui, het is een bronzen beeld met de naam ‘De bron’ en bestaat uit opeengestapelde kuipen waaruit water naar het plein vloeit die gevuld worden met water, overlopen en zo het water op het plein laten vallen. Op die manier is het eigenlijk een kunstwerk en fontein in een. Daarnaast komen er ook banken op het plein, zodanig dat het een echte ontmoetingsplaats wordt. De banken en het kunstwerk worden begin december geplaatst”, aldus Van Volcem”.

Aannemer

De hoofdaannemer van het totaalproject is MBG. De onderaannemer voor de omgevingsaanleg is Mahieu uit Oudenburg. Mahieu werkte samen met Huys en zonen voor de rioleringswerken en met de firma Olivier Pintelon om de voetpaden en parkeerstroken aan te leggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.