Brugge

Het Ventilusproject: een stand van zaken

Deze middag ondervraag ik minister Zuhal Demir in de commissie Energie over het Ventilusproject. Dit dossier leeft echt in West-Vlaanderen en daarom peil ik naar de laatste stand van zaken!

Het Ventilusproject is een cruciaal element om de groen opgewekte elektriciteit van het tweede windmolenpark op zee verder in ons land te transporteren. Deze hoogspanningslijn brengt die elektriciteit tot onze verbruikers (gezinnen en bedrijven) en draagt bij aan de Europese klimaatdoelstellingen en meer onafhankelijkheid van de import. West-Vlaanderen is hierbij letterlijk de poort tot meer groene stroom.

Vanuit o.m. omwonenden, landbouwers en lokale besturen is er wel wat kritiek op dat project. Zij maken zich zorgen over onder meer gezondheidseffecten en de impact op het leefmilieu. Het is in dat kader dat de minister in mei vorig jaar een intendant heeft aangesteld, dhr. Guy Vloebergh. Na een eerste periode van zes maanden werd zijn mandaat met drie maanden verlengd. Zijn uiteindelijke eindrapport werd op 26 februari van dit jaar aan de minister overgemaakt om het nadien in de schoot van de regering te gaan bespreken. Ondertussen zijn we enkele weken verder.

Vele mensen wensen duidelijkheid te verkrijgen over het vervolg van het project. Het is aan de Regering om in eerste instantie duidelijkheid te scheppen.

Volg hier de commissie Energie waar ik deze middag minister Zuhal Demir zal bevragen.

Download hier de vragen die ik zal stellen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.