Brugge

Kruisabele wordt zone 30


Het stadsbestuur heeft beslist om in de wijk Kruisabele zone 30 in te voeren. De nieuwe maatregel wordt van kracht van zodra de verkeersborden zijn geplaatst. Om automobilisten ertoe aan te zetten niet sneller dan 30 km/uur te rijden, zullen nog enkele bijkomende maatregelen genomen worden. De Stad verneemt van de bewoners graag of ze zelf ook nog voorstellen hebben die ertoe kunnen bijdragen dat er minder snel gereden wordt en men het gevoel krijgt in een residentiële wijk te zijn.
 
Tijd rijp voor zone 30
In 2015 organiseerde de Stad al eens een bevraging over het al dan niet invoeren van zone 30 in de wijk Kruisabele. Die bevraging kende toen een vrij grote respons: 26,4 % vulde het enquêteformulier in en 63 % gaf aan voorstander te zijn van zone 30. Ondertussen zijn we bijna 6 jaar verder en is het concept “zone 30” nog breder ingeburgerd.
Bovendien zijn in de wijk diverse ingrepen voorzien (zoals de vergroening van de Kerselarenstraat en de Burgemeester de Croeserstraat), waardoor de wijk Kruisabele meer de ‘look and feel’ van een zone 30 zal krijgen.
 
Bijkomende ingrepen
Om het gevoel in een zone 30 te zijn te versterken, zal de cluster Openbaar Domein enkele bijkomende ingrepen uitvoeren:
– het insnoeren van het kruispunt Kruisabelestraat x Dudzeelse Steenweg (dit ten dele in navolging van het zware ongeval dat hier eind 2020 te betreuren viel)
– het versmallen van het wegprofiel in de Kruisabelestraat door de afbakening van parkeervakken in combinatie met bijkomende plant-/boomvakken.
– het insnoeren en vergroenen van het kruispunt Riekstraat x Schoffelstraat.
Het gaat hierbij om zogenaamde quick wins, ingrepen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en meteen doeltreffend zijn.

Voorstellen van bewoners welkom!
Misschien zijn er nog meer ingrepen mogelijk die ertoe kunnen leiden dat er automatisch minder snel gereden wordt. De Stad doet hiervoor graag een beroep op de bewoners. Wie denkt aan kleine ingrepen die het verblijfskarakter in de wijk kunnen versterken, mag dat laten weten. We denken hierbij bv. aan:
– het afbakenen van parkeervakken met belijning of met plantvakken (waardoor de rijweg visueel versmalt en er een asverschuiving kan gebeuren)
– het insnoeren van een kruispunt, zodat voertuigen niet langer ‘door de bocht vliegen’
– extra vergroening
– maatregelen waardoor er veilig op straat kan worden gespeeld
– enz.
Voorstellen mogen ingestuurd worden tot 11 mei. Dit kan op een van de volgende manieren:
– via mail aan: communicatie@brugge.be
– via de post: Communicatie & Citymarketing, Burg 12, 8000 Brugge.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.