Brugge

Kwaliteitskamer voor stationsomgeving

Op maandag 20 september 2010 kwam de Kwaliteitskamer project Groen Brugge voor de eerste keer samen in het Stadhuis.
“Naar aanleiding van een concrete vraag voor invulling van kavels 2B en 3B van het project aan de voorzijde van het station, heb ik aan het College voorgesteld om een Commissie samen te stellen van architecten in functie van een kwaliteitsgarantie” aldus Schepen Mercedes Van Volcem.


“Er moet gewaakt worden over dergelijk project, op zo’n strategische plaats, moet dit project een grote architecturale kwaliteit hebben, gezien dit het visitekaartje van Brugge moet worden” zegt de Schepen van Ruimtelijke Ordening.
De Kwaliteitskamer staat onder leiding van Schepen Van Volcem en Burgemeester Patrick Moenaert en bestaat uit een aantal deskundigen van de Stad, aangevuld met enkele externen waaronder Arch. Vermeersch, Arch. Dugardyn, Arch. Salens, Dhr. van Wesenbeek Dienst Stedenbouw van Gent, Arch. Robbrecht, Arch. Binst en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, voorzitter van de kwaliteitskamer.
“Het is de bedoeling om nu verder plan van aanpak uit te stippelen voor de verdere ontwikkeling van deze site”.“Een directe opvolging van dit dossier is heel erg noodzakelijk’, zegt de Schepen, “de bouwplaats mag dan wel net buiten de bufferzone rond de binnenstad liggen, toch lijkt het mij aangewezen, gelet op de visuele link met de binnenstad, om ook hier advies in te winnen bij Onroerend Erfgoed. Vanuit Unesco werd bovendien aangedrongen om een beeldstudie op te maken waarin de zichtbaarheid vanuit de binnenstad wordt onderzocht”.