Brugge

Lange tunnel onder Lissewege beste oplossing

De technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor de ombouw van de N31 in Lissewege is afgerond. Uit een antwoord van minister Crevits (Cd&v) op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) blijkt dat het project met een lange tunnel de beste oplossing biedt voor de ontsluiting van het Zeebrugse havengebied. “Dit biedt ook voordelen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de inwoners van Lissewege. De kostprijs wordt geraamd op 100 miljoen euro.” verduidelijkt Vlaams Parlementslid Van Volcem.

“Het precieze voorbereidende studietraject dient nog te worden bepaald in samenspraak met de betrokken diensten van de Vlaamse Overheid (dienst MER, RWO, AWV, …) en Infrabel (crf. MER Zwankendamme).” zo blijkt uit het antwoord op de parlementaire vraag.  

Voor het project werd de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie afgerond. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de plannen van Infrabel in de omgeving. Uit de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie blijkt het project met een lange tunnel de beste oplossing te bieden voor de ontsluiting van het Zeebrugse havengebied en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N31.

De kostprijs wordt geraamd op 100 miljoen euro (bouwkost).