Brugge

Leegstaande rijkswachterswoningen benutten voor sociale huisvesting

Al tientallen jaren staan er oude rijkswachterswoningen leeg te verkrotten. Mercedes Van Volcem vraagt zich af in hoeverre deze opgeknapt kunnen worden en dienst kunnen doen als sociale woning. Hiermee kan de minister haar doelstellingen gemakkelijker halen, zonder extra overheidsmiddelen te benutten. “Leegstand van overheidspatrimonium moeten we ten allen tijde vermijden.”