Brugge

Maatregel rond huurpremie is uitgehold

BRUSSEL – Deze namiddag ging het tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement over de huurpremie. Om hierop aanspraak te maken, mag de maximale huurprijs van een alleenstaande €639,78 bedragen. “Voor die prijs zijn er amper nog panden ter beschikking waardoor die huurpremie niet kan opgenomen worden.” Aldus Mercedes Van Volcem tijdens haar tussenkomst deze namiddag.

Tussenkomst tijdens plenaire vergadering in het Vlaams Parlement

De huurpremie is in het leven geroepen om private huurders te helpen op hun weg naar een sociale woning. Naast die maximale huurprijs van €639,78 per maand moet de private huurder ook vier jaar ononderbroken op de wachtlijst voor sociale woningen staan en mag het jaarinkomen van de kandidaat-huurder het limiet van €25.850 niet overschrijden.

Gezien de huidige situatie op de woningmarkt is de voorwaarde wat betreft de maximale huurprijs van €639,78 niet meer actueel. “In Gent gaat het amper over vier panden. In mijn eigen stad Brugge zijn er twee en in Leuven zelfs géén.”

“U heeft vorig jaar een record aan opbrengsten uit registratierechten geïncasseerd. Dit was 750 miljoen euro boven verwachting. Ik denk dat u vandaag een tandje bij kan steken om het woonbeleid aan te passen!“

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.