Brugge

Nieuw park voor Koolkerke

De deelgemeente Koolkerke krijgt er dit jaar een nieuw park bij. Een zone van 8500 m 2 wordt omgetoverd tot een park met bomen waar het leuk vertoeven wordt voor jong en oud.  “Het wordt de place to be van Koolkerke”, zegt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Koolkerke krijgt een nieuw park van 8500 m 2

“Het nieuwe park komt tussen het provinciedomein Fort van Beieren en de Damse Vaart en naast het sportpark.  Over het ontwerp werd goed nagedacht, zegt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.   “We doen geen dubbel werk of delen het proces op in stukjes, maar pakken het volledige terrein in één keer aan en richten opnieuw in”, stelt Mercedes Van Volcem.

Wanneer het speelplein klaar is, wordt het een trekpleister voor geheel Koolkerke. En niet in het minst voor de jonge generatie: “Een kabelbaan tussen de bomen, een dubbele wip, een gamma aan de meest uiteenlopende schommels en twee piramiden zullen voor de nodige speeluitdaging zorgen. Op zondag zal de buurt geen twee keer nadenken waar ze met hun kroost naartoe kunnen”, lacht de schepen

Toegankelijk en voor alle leeftijden

“Het nieuwe park is bijna 1 hectare groot en het zal er leuk vertoeven zijn. Het openbaar domein is er voor jong, gezinnen en ouderen.  Bij een aanleg van openbaar domein houden we rekening met elke leeftijd”, zegt Van Volcem. Bij de ontwerpen denken we aan de kinderen, ouders, grootouders.  Veel mensen waken immers over het speelplein dus moet het ook voor de ouders en grootouders leuk zijn. 

Daarom voorzien we naast speelelementen ook picknickbanken en andere banken zodat ook de ouders kunnen genieten van het park als de kinderen spelen.

“Het park voldoet aan de toegankelijkheidseisen en kreeg positief advies van Inter”, zegt de Brugse schepen.

Stervorm voor kleine sterren

Het ontwerp maakt ook een knipoog naar de vesting van het Fort van Beieren. Er komt een ster zoals de vesting van het Fort Van Beieren. Binnen deze ster komt een speelzone waar de speelelementen worden geplaatst.  De kleine sterren (kinderen) zullen er hun gading vinden, zegt Van Volcem.

In de zandzone komen er verschillende nieuwe speeltoestellen. Een draaimolen, dubbele wip, zandkranen, een glijbaan en twee piramiden zullen de zandzone invullen, zegt schepen Van Volcem die zeer tevreden is met het nieuwe plan en aanleg.

“Op vraag van de nabij gelegen jeugdbeweging behouden we een open graszone met afmeting van 40 m x 60 m”, zegt schepen Van Volcem.

Bomen, vlindertuin en focus op de natuur

Bomen en bloemen

Alle bomen binnen het projectgebied blijven behouden. Ze vormen de basis voor het nieuwe ontwerp. We breiden tegelijk het bestaande bomenbestand uit met de aanplant van 44 nieuwe bomen. Verder voorzien we vaste planten en een groot aantal bloembollen om kleur te geven aan het terrein.

“Meer groen zorgt voor gelukkigere inwoners. Als er één ding is die we in deze tijden opnieuw ontdekken dan zijn het toch wel onze groene plekjes dicht bij huis. Meer bomen dat betekent meer zuurstof, de gedachte alleen al aan vlinders die rondfladderen doet dromen”, klinkt het enthousiast bij Van Volcem.

Wadi

Ook toekomstige waterproblematiek wordt ingecalculeerd, daar had het park nu vaak last van op de paden. “Het regent intenser dan vroeger en dat zal er ook niet op verbeteren als we kijken naar de evolutie van het klimaat. We zijn dan ook maar beter voorbereid op de toekomst”, stelt de schepen. Er worden twee waterbuffers ingewerkt daar waar het water traag in de bodem sijpelt. “Het laatste dat we willen is een speelplein dat onder water staat. We zorgen dat het domein in harmonie blijft met zijn omgeving”, zegt Van Volcem.

Rond de zandzone van het speelplein graven we een wadi uit. Deze wadi komt op de laagste en natste locatie van het terrein te liggen. Het is de bedoeling dat we hier het water langzaam in de bodem laten sijpelen zodat de rest van het terrein droog kan blijven. De open graszone wateren we ook af naar een nieuwe langwerpige wadi. Zowel voor de wadi langs de speelzone als voor de wadi naast de open graszone, ontwerpen we een overloop naar de bestaande grachten.

Vlindertuin

In de vlindertuin (beplanting en bloemen die Vlinders aantrekken), wijzigen we de bestaande padenstructuur en herprofileren we de bestaande heuvels.

Centrale zone met picknicktafels en drie schommels

Centraal komt er een zitterras met twee zitbanken. Deze centrale zone omringen we met een rijk bloeiende vaste plantenborder. We richten de rest van de parkzone in met een variëteit aan bomen en bloembollen. Tussen de bomen voorzien we verschillende zitruimten.

Er komen ook drie verschillende schommels (vogelnestschommel, peuterschommel en gewone schommel) zullen tussen de bomen verspreid staan. Twee van de drie nieuwe schommels staan op speelheuvels met een hoogte van 50 cm. 

Kabelbaan

Om aan de vraag van omwonenden te voldoen plannen we ook nog de plaatsing van een kabelbaan tussen de bomen, zegt Van Volcem Mercedes.

Pleintje

Als laatste deel van het ontwerp herbekeken we het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark. Ook hier vervangen we de dolomietpaden door betonverharding en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zullen kleur geven aan het vernieuwde pleintje.

Nieuwe gebruiksvriendelijke wandelpaden en fietspaden

Globaal voorzien we om alle dolomietpaden binnen het projectgebied te vervangen door betonpaden.  Tegelijk herbekeken we het tracé van de bestaande paden in functie van de meest logische verbinding. We hielden hierbij ook rekening met wateroverlast op de bestaande paden.

De fiets- en wandelpaden worden hertekend en heraangelegd. “Bij het huidige radarwerk van paden ontbreekt logica. We gaan ze dan ook efficiënter en doelbewuster heraanleggen. Eenvoudigere verbindingen betekent zich eenvoudiger verplaatsen. En dat is maar normaal ook”, aldus burgemeester Defauw

Slot

Bezoekers van het terrein zullen heerlijke verpozing kunnen zoeken op het domein op de zitbanken die hier en daar ingepland worden. “Ouders kunnen op hun gemak van op een afstand hun kinderen in de gaten houden terwijl ze een boek lezen. Natuurliefhebbers vinden hun gading in de vlindertuin en de vernieuwde groene omgeving. Koolkerke krijgt er een heerlijke ontmoetingsplek bij”, stelt de schepen van Openbaar Domein.

  • Inspraak

Het ontwerp werd diverse malen aan de bevolking voorgelegd en komt ook tegemoet aan hun wensen. Het definitieve ontwerp voldoet aan de bemerkingen van de omwonenden.

Daarnaast zal je er de ultieme natuurinvestering terugvinden: een vlindertuin. De buurt kreeg heel wat inspraak in het project. Het resultaat zal niet alleen een inspanning zijn van het beleid maar ook van de inwoners van Koolkerke.

  • Kostprijs en timing

De stad investeert 376000 euro in het nieuwe park in Koolkerke.  De aanleg en werken zullen drie maand in beslag nemen. De aanbesteding gaat nu naar de gemeeteraad en als alles vlot verloopt starten de werken in het late voorjaar. De aanplantingswerken gebeuren begin van het plantseizoen in november 2021.

Inhoud van de werken

De inhoud van de werken bestaat hoofdzakelijk uit:

– Opbraak bestaande verharding;

– Opbraak parkmeubilair;

– Grondwerken;

– Aanleg paden

– Leveren en plaatsen van parkmeubilair;

– Leveren en plaatsen van speeltoestellen;

– aanplant bomen, groen, heuvels

– aanleg wadi

De stad investeert dus ook in 2021 in haar parken.  Vorig jaar werd een mooi speelplein aangelegd in het Koningin Astridpark. Het speelplein wordt ongelofelijk veel gebruikt door de kinderen en ook ouders vertoeven er op de groene stoelen en picknickbanken, zegt schepen van Volcem.

Neem een kijkje!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.