Brugge

Nieuwe sluis Zeebrugge: inrichtingsalternatief voorgesteld

Zeebrugge – Zes maanden vroeger dan voorzien werd vandaag het inrichtingsalternatief voorgesteld voor de nieuwe sluis in Zeebrugge. Een tweede toegang tot de achterhaven zal de verdere groei en werkgelegenheid van de regio opvoeren.

Vandaag kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. Als daar iets misloopt, zitten de schepen vast met grote economische schade als gevolg. Een tweede sluis zal de afhankelijkheid van de Pierre Vandammesluis doen afnemen en de economische motor van de regio verder aanzwengelen.

Complex project            
De aanpak van een complex project gebeurt in vier fases: verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase.  

De voorbije jaren werden al diverse mogelijkheden voor dit complex project onderzocht. Ook inwoners en bedrijven konden zich mengen in het debat. De voorstelling van het inrichtingsalternatief kadert in de derde fase van het project: de uitwerkingsfase. Het voorkeursbesluit zal in deze fase nu omgevormd worden tot een realiseerbaar project.

Drie pijlers        
Met hetcomplex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse Overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Drie pijlers vormen hiervoor de fundamenten:

  1. Een nieuwe toegang tot de achterhaven zal de bedrijvigheid en werkgelegenheid verder verankeren in de regio.
  2. Door de aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’ zal de huidige verkeersdrukte in en rond de kern van Zeebrugge afnemen en de mobiliteit een sterke verbetering doormaken.
  3. Een verbeterde infrastructuur en voorzieningen zullen de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

We zijn van tientallen verschillende bouwstenen en opties naar één duidelijk eindbeeld gegaan. De puzzelstukken vallen in elkaar. De voorstelling van het inrichtingsalternatief vormt een belangrijke mijlpaal, maar we zijn er nog niet. De details moeten nog verder worden uitgewerkt.

Specificaties
Het voorgestelde inrichtingsalternatief blijkt vanuit nautisch perspectief de beste optie en biedt ook het meeste kansen voor leefbaarheid.

  • Zuidelijke ligging van de sluis met gespiegelde deurkamers en ligging van de tunnel onder deurkelders.
  • Daarnaast heeft de tunnel onder de brugkelders het minste impact op de bedrijventerreinen in de achterhaven. Het bodempeil uitdiepen tot -13,10 meter TAW is het minst complex en is voldoende voor de toegankelijkheid voor de schepen.
  • Ten westen van de sluis kan het verkeer zich via de mini-ovonde rechtstreeks verplaatsen tussen de voorhaven en de achterhaven. Het doorgaand verkeer tussen Blankenberge en Knokke-Heist kan gaat via de Nx. Dat ontlast de Kustlaan. Tussen de Strandwijk en park Knapen is ruimte voor een betere fiets- en wandelverbinding.
  • Ten oosten van de sluis komt een rotonde bij de Kiwiweg, en wordt de Verschaeveweg zuidelijk aangelegd. Dit geeft de meeste voordelen voor mobiliteit en leefbaarheid. Deze situatie zal ook het duidelijkst zijn voor de weggebruikers. Ten noorden van de Nx en de Jozef Verschaveweg komt ruimte vrij voor groene zones.

Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal dossier voor Port of Antwerp-Bruges, voor de lokale én voor de Vlaamse economie. We doen er dan ook alles aan om het ontwerp projectbesluit snel klaar te hebben.

Lees hier meer over het Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

Ik stelde hier ook reeds schriftelijke vragen over aan de minister.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.