Brugge

Onderzoek en herstel middendijk Afleidingskanaal en Leopoldkanaal

De herstellingen van de middendijk tussen het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal verlopen gefaseerd. De werkzaamheden kunnen enkel plaatsvinden tussen september en januari omwille van milieuredenen. Broedperiodes, wild, vleermuizen en andere ecologische randvoorwaarden sluiten werken op andere momenten tijdens het jaar uit. De werkzaamheden verspreiden zich op die manier over meerdere jaren.  

Het budget dat in het GIP van 2022 voorzien was, is bestemd voor de uitvoering van de eerste herstellingsfase. In deze fase ligt de focus aan de zijde van het Leopoldkanaal van de Oostkerkebrug tot de Zelzatebrug. Alles samen ongeveer 2,5 kilometer.

Het budget voor 2023, zo’n 2,5 miljoen euro, met daarnaast een reservebudget van 2,5 miljoen euro is bestemd voor de uitvoering van de volgende herstellingsfase.

In een optimale fasering van de werken wordt volgende timing gehanteerd:

 • augustus 2023 tot en met januari 2024 :
  • Leopoldkanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km);
  • Leopoldkanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km).
 • augustus 2024 tot en met januari 2025:
  • Leopoldkanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4 km).
 • augustus 2025 tot en met januari 2026:
  • Afleidingskanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km).
  • Afleidingskanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km).
 • augustus 2026 tot en met januari 2027:
  • Afleidingskanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4km).

Naast de reeds gebudgetteerde bedragen voor 2022 en 2023 (telkens 2,5 miljoen euro) maakt men de komende jaren in 2024, 2025 en 2026 idealiter respectievelijk 2 miljoen, 3 miljoen en 3 miljoen euro vrij om de planning te kunnen aanhouden.

Lees hier mijn vragen en de antwoorden over het onderzoek en herstel van de middendijk van het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.