Brugge

Openleggen Kerkebeek en nieuw wijkpark Ten Boomgaard: we maken Sint-Michiels waterrobuust

Een video van Nature Smart Cities over de waterrobuuste werkzaamheden

BRUGGE – Het nieuwe wijkpark Ten Boomgaard in Sint-Michiels brengt natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat samen. De zone zal functioneren als groen belevingspark voor de buurt. We leggen ook de Kerkebeek, die momenteel door een betonnen koker onder de grond loopt, in het wijkpark open. Door dit openleggen kan het water in de bodem infiltreren en zetten we waterbeleving centraal.

Ruimte voor water

Vroeger werden waterkokers die door stedelijke gebieden liepen vaak ingekokerd, om zo wateroverlast tegen te gaan. Dit betekent ook dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard zal de Vlaamse Milieumaatschappij de open bedding voor de waterloop aanleggen. Het water zal de stedelijke groendienst in de toekomst gebruiken om bomen en struiken in het Brugse openbaar domein te besproeien.

Door de Kerkebeek terug te brengen naar de oppervlakte geven we meer ruimte aan water. Regenwater zal kunnen infiltreren, wat de waterkwaliteit bevordert en in warme periodes verkoeling zal bieden.

Een project met verschillende partners

De VLM startte het project op binnen het “Riviercontract Kerkebeek”. Daarna werd het toekomstbeeld van de Kerkebeek bestudeerd binnen het Europees Project “Nature Smart Cities” (NSC), waarvan de stad een investeringssubsidie kreeg voor de realisatie. VMM investeert, onder andere via de Blue Deal, meer dan 3 miljoen euro in dit project.

Verschillende nieuwe parken in Brugge

Met het wijkpark Ten Boomgaard zorgen we voor een nieuw park in Brugge. Als Schepen van Openbaar Domein, zet ik in op de creatie van groen en nieuwe parken : Park Steevens in Sint-Kruis, Vaartbekepark in Koolkerke, Kustpark Knaepen in Zeebrugge, Katelijnepark in Assebroek en Park ten Boomgaarde in Sint-Michiels. Parken zijn plaatsen waar mensen kunnen genieten en samenkomen. Ook site de Lijn en de site Boninvest kochten we aan om als openbaar domein in te richten.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.