Brugge Brugge 2012

Pensioen van zelfstandigen wordt gelijk aan dat van werknemers

Het minimum gezinspensioen van zelfstandigen met een volledige loopbaan wordt vanaf 1 april volgend jaar gelijksgeschakeld met dat van werknemers. Het komt dan op exact 1386,4 euro. Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) lichtte de maatregel toe na afloop van de kabinetsraad. Ze was trots dat ze “na negen jaar hard werken, uiteindelijk haar eerste gelijkschakeling kon binnenhalen”.

 

“In 2003 bedroeg het minimumpensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand. In april wordt dat 1386,4 per maand. Dat is een stijging met 68 procent. In vergelijking met tien jaar geleden steeg het minimumpensioen op jaarbasis met 6800 euro. Het werk is nog niet af. Ook de alleenstaande zelfstandigen wachten op verbetering”, zo onderstreepte Laruelle. Ze herinnerde er aan dat zelfstandige gepensioneerden sinds 2008 hun kleine risico’s niet meer moeten betalen. “Dat komt neer op 1500 euro, wat de totale toename sinds 2003 op 8300 euro brengt.”

Gelijkgestelde periodes

Voorts heeft de regering een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de regeling voor gelijkgestelde perioden verstrengt. Dat zijn perioden waarin mensen niet werken, maar toch pensioenrechten opbouwen.

De belangrijkste verstrenging houdt in dat langdurige werkloosheid, de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), het pseudo-brugpensioen en de landingsbanen voortaan minder wettelijkpensioen zullen opleveren in het werknemersstelsel. Het pensioen voor die perioden zal niet langer worden berekend op basis van het loon dat de betrokkene verdiende kort voor hij in het stelsel terecht kwam, maar op basis van het gewaarborgd minimumjaarloon.

“Voor oudere werknemers die ervoor kiezen langer te werken dan hun collega’s, is dit goed nieuws. Zij zullen meer pensioenrechten opbouwen dan hun collega’s die vervroegd stoppen met werken”, verdedigt minister van Pensioenen Alexander De Croo de beslissing. De verstrenging voor langdurig werklozen komt bovenop de daling van de werkloosheidsuitkering, die vorige maand is ingegaan.