Brugge

Persconferentie 24ste Open Monumenten Dagen Brugge

Op 29 augustus vond de persconferentie plaats van de Open Monumenten Dagen met als Thema ‘Muziek, Woord en Beeld’. Onderstaand vindt u de toespraak van schepen van Monumentenzorg Mercedes Van Volcem.

Mevrouw de Directeur,

Dames en heren genodigden,

Dames en heren van de pers,

 

Mag ik iedereen op mijn beurt van harte welkom heten op de persconferentie voor de Open Monumentendagen Brugge 2012 en mevrouw Sonia Debal van harte danken voor haar gastvrijheid in deze prachtige foyer.

Deze samenkomst net voor de jaarlijkse ‘feestdag’ van de monumenten is het ideale moment om bij recente evoluties en monumentennieuws even stil te staan.

Beschermingen

De binnenstad telt vandaag 538 beschermde monumenten. De Vlaamse Overheid maakt daarnaast heel concreet werk om in de Brugse deelgemeenten meer monumenten officieel te beschermen. Na de 5 ‘nieuwe’ monumenten in Sint-Michiels vorig jaar (kasteel Tillegem, Stockveldhoeve, Hoeve de Drie Linden, het Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw en toch verrassend ook ons Station uit 1936), worden nu in Koolkerke, Sint-Pieters en Sint-Andries  binnenkort 15 monumenten en 2 dorpsgezichten officieel beschermd.

 

Sint-Pieters en Koolkerke

-Sint-Pieterskerk, Blankenbergse Steenweg

-Omgeving van de Sint-Pieterskerk, Blankenbergse Steenweg

-Voormalige herberg/gemeentehuis Sint-Pieters, Blankenbergse Steenweg 233

-Hoeve klein Fort van Beieren, Gemeneweidestraat 51

-Hoeve De Grote Schuure, Gemeneweidestraat 61

-Omgeving van beide hoeves als dorpsgezicht

-Kasteel Ten Berghe, Dudzeelsesteenweg 311-313

-Pastorie van Koolkerke, Arendstraat 14

 

Sint-Andries
-Woonhuis villa “Mon Repos”, gelegen Gistelse Steenweg 42
-Woning zg. “La Paix”, gelegen Gistelse Steenweg 57

-Woonhuis, gelegen Gistelse Steenweg 97

-Woonhuis, gelegen Gistelse Steenweg 165

-Woonhuis z.g. “Villa Chantecler”, gelegen Gistelse Steenweg 167

-Woonhuis, gelegen Gistelse Steenweg 712

-Woonhuis, gelegen Torhoutse Steenweg 55

-Woonhuis, gelegen Torhoutse Steenweg 103

-Woonhuis, gelegen Torhoutse Steenweg 105

 

 

Dit betekent een aanzienlijke verruiming van het beschermde patrimonium ook in de deelgemeenten, waar binnenkort dus 75 monumenten, landschappen en dorpsgezichten zullen zijn. Persoonlijk zal ik mij inzetten om ook Lissewege (het mooiste dorp in Vlaanderen) als dorpsgezicht te doen beschermen.

 

Budgettair heeft dit uiteraard consequenties, omdat de overheden (ook stad en provincie) bij restauratie grote financiële bijdragen leveren. Maar ons erfgoed is dat dubbel en dik waard.

 

Bovendien wordt, in opvolging van de aanbeveling van Unesco om de binnenstad als stadslandschap te beschermen, nog in september het onderzoek voor de bescherming van de Langerei als stadsgezicht opgestart. Dit onderzoek gebeurt samen met de Vlaamse Overheid.

 

Brugge de derde mooiste Werelderfgoedstad volgens de Financial Times

 

Op het succesvolle internationale colloquium ‘Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw eind mei in onze stad, kon het Managementplan voor Brugge en de Unescozone al kort worden voorgesteld. Dit plan werd door het studiebureau SumResearch uit Brussel samen met het Internationale Raymond Lemaire Centrum van de KULeuven opgemaakt  in samenwerking met onze diensten, die heel wat kennis en gegevens doorspeelden.

 

Het is een brede studie geworden die zowel beheersplannen als toekomstige ontwikkelingsplannen voor Brugge en haar werelderfgoed voorstelt. Er zijn strategieën uitgedacht om de doelstellingen te begeleiden. Het Managementplan is door het College principieel goedgekeurd op 6 juli, samen met heel wat actiepunten en kredieten (opmaak van thematische RUP’s, herwaarderingsplannen,..) .

 

De grootste uitdagingen voor Brugge in 2012 zijn

 

-het beschermen van het wonen en de diversiteit ervan

-het aantrekken en huisvesten van jonge gezinnen en studenten

-het nastreven van een kwalitatieve toeristische aanwezigheid

-het verder uitbouwen van een uniek en kwalitatief cultureel imago

-het versterken van de link tussen stad en hinterland

-het debat over het stadsweefsel en de oude en nieuwe iconen in het stadsbeeld van het werelderfgoed niet uit de weg gaan

 

OMD Concreet

 

Maar op zaterdag 8 en zondag 9 september vieren we de 24ste editie van de Open Monumentendag, het feest van het onroerend erfgoed ( en over het onroerend erfgoed gaat het uiteraard ook uitgebreid in het Managementplan).

 

De Open Monumentendag laat zijn bezoekers op een kwaliteitsvolle manier kennismaken met het erfgoed. Het thema in 2012 is ‘Muziek, Woord en Beeld’. Een samensmelting van de kunsten met de architectuur.

 

Dankzij ‘Muziek, Woord als Beeld’ zijn in Brugge specifieke gebouwen in het stadslandschap/stedelijk weefsel terug te vinden: academies, theaters, concertzalen, kiosken, musea, kerken,…

 

Het stadsbeeld van Brugge wordt mee bepaald door het als werelderfgoed erkende belfort, waar de beiaard met zijn muziek nog steeds de dagindeling lijkt te regelen.

Iedereen van ons doet aan cultuur in allerlei vormen en gedaanten en dat zorgt voor ervaringen die aan plekken zijn verbonden, die (vaak) erfgoedwaarde hebben en belangrijk kunnen zijn voor de gemeenschap.

 

Op deze Open Monumentendag 2012 wordt het onroerend erfgoed belicht dat te maken heeft met jaarthema en zijn activiteiten gepland die dit thema inhoudelijk ondersteunen. Speciale aandacht gaat opnieuw naar restauraties en herbestemmingen van monumenten en de daarbij horende confrontatie tussen oude en nieuwe architectuur en de stad. Zowel het nieuwe Rijksarchief (2012) als het Concertgebouw (2002) zijn aanleiding geweest voor discussies over de onaantastbaarheid van het straatbeeld en de historische korrel van de stad. Tijd voor een persoonlijke evaluatie.

Voor het Concertgebouw zal ik me inzetten om het als monument van de 21ste eeuw te laten beschermen.

 

Ik streef bovendien naar een nauwe samenwerking en integratie tussen hedendaagse kunst en oude monumenten. Kunstenaars (ook de nog niet gevestigde waarden) moeten de kans krijgen in een monumentale omgeving tentoon te stellen. Dit wordt mogelijk al voorzichtig uitgetest op 8 en 9 september.

 

De OMD-bezoeker kan in Brugge niet minder dan 24 totaal verschillende sites ontdekken en kiezen tussen tal van activiteiten. De keuze wordt heel moeilijk. Monumenten, sites, themawandelingen, tentoonstellingen, opvoeringen en lezingen zorgen voor de inkijk op verleden maar ook het heden. Het thema ‘Muziek, Woord en Beeld’ wordt in een ruim cultuurhistorisch kader geplaatst.

 

In Brugge hebben we iedere dag aandacht voor het architecturale erfgoed maar het is voor mij als schepen voor monumentenzorg een aangename plicht om dit erfgoed ieder jaar een weekend lang voor eenieder in de kijker te plaatsen op Open Monumentendag. Zo betrekken we de Bruggeling nauwer bij het erfgoeddebat en reiken we stof aan tot nadenken en evaluatie.

 

Ik dank heel van harte de deelnemende eigenaars en organisaties, de erfgoedpartners in Brugge, de vrijwilligers en de medewerkers van de  dienst monumentenzorg. Ik hoop dat de 24ste editie een geslaagd veelzijdig erfgoedgebeuren wordt waarvan alle Bruggelingen en bezoekers ten volle zullen genieten.

 

Mercedes Van Volcem

Schepen voor Ruimtelijke Ordening,

Huisvesting en Monumentenzorg