Brugge Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Sint-Andries Vlaams Parlement

Raad van state schorst beslissing omtrent stadion en spie

Het goede nieuws is dat niet gans het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is geschorst, maar enkel twee deelgebieden.  Omtrent deelgebied van de Spie zou de minister vlug een nieuwe beslissing kunnen nemen. De bedrijventerreinen moeten toch eerst ontsloten kunnen worden via de AX en daar is het plan in uitvoering (tegen eind 2013).  De beslissing omtrent het deelgebied van het stadion zal de minister ook beter intrekken. Dit zal beter gemotiveerd moeten worden en worden afgetoetst aan alternatieve locaties (waarom niet Jan Breydel en Sint-Pieters).  Het arrest is zeer genuanceerd en stelt dat het stadion op de locatie Chartreuse kan maar de beslissing beter gemotiveerd moet worden en concreter moet (ontsluiting).   Een nieuw plan mer zal moeten worden opgemaakt. Dit kan een uitdaging zijn om ook de 75000 m 2 ter verminderen en meer winkelruimte te voorzien zodat daar iets kan komen met uitstraling. Wat er komt moet van kwaliteit getuigen en een meerwaarde zijn en geen concurentie met de binnenstad.  Outletstores zijn daar zeker niet gepast.  Minister Muyters zal wat werken hebben. Evenwel dient gesteld dat de ruimtelijke ordening zo complex is en de grote investeringsprojecten zouden moeten anders behandeld worden. Een ruimtelijke ordening met scenario’s. Sneller en beter