Monumentenzorg

81 panden in rand Brugge laten beschermen

Brugge heeft een lijst met 81 waardevolle panden in de Brugse randgemeenten ter bescherming ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarbij zijn tal van grote kastelen en hoeves, maar ook heel wat gewone huizen. Zes dossiers zijn ondertussen al goedgekeurd.

Het stadsbestuur diende een ‘topstukkenlijst’ in met daarop 81 panden in de verschillende deelgemeenten in de Brugse rand. ‘Het gaat om gebouwen waarvan we al lang vinden dat ze waardevol genoeg zijn om beschermd te worden. Zeker voor de deelgemeenten is dat belangrijk, omdat die monumenten een zekere authenticiteit en identiteit geven’, verduidelijkt schepen voor Monumentenzorg Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Zo zijn er heel wat kastelen en authentieke hoeves opgenomen in de lijst, maar vragen we ook de bescherming van tal van woonhuizen in onder andere Assebroek en Kristus-Koning, die zeker niet mogen verdwijnen.’

Goedgekeurd

Volgens Van Volcem biedt een bescherming als monument ook voor de eigenaar van het gebouw in kwestie heel wat voordelen. ‘Zo kan die een restauratiesubsidie aanvragen, die in sommige gevallen tot 80procent van het totaalbedrag kan bedragen. Ook een herbestemming van het pand zal veel makkelijker verkregen worden, waardoor je als eigenaar meer richtingen uit kan met het pand. Verbouwingen zijn trouwens ook nog steeds mogelijk, al moet je bepaalde historische onderdelen natuurlijk wel bewaren. Als je echt niet wil dat je eigendom beschermd wordt, kun je een bezwaarschrift indienen, al zal dit in de praktijk maar zelden voorkomen.’

Ondertussen keurde Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) al zes dossiers goed. Zo zijn de Stockveldehoeve, kasteel Tillegem, het Bloemenoord, het stationsgebouw, de psychiatrische kliniek O.L.Vrouw en hoeve de Drie Linden, allemaal gebouwen in Sint-Michiels, voorlopig beschermde monumenten. Negen andere dossiers, in Koolkerke en Sint-Pieters zijn momenteel in voorbereiding. ‘Het klopt dat we in de Brugse deelgemeenten naar bescherming toe enige achterstand hebben, waardoor dit voor onze diensten prioritair is. Van ieder pand zal nu onderzocht worden of het wel degelijk aan de vereiste criteria voldoet om beschermd te worden, al zal dit wellicht wel nog enkele jaren in beslag nemen’, zegt Mark Andries, kabinetschef van minister Bourgeois.

Renovaties uitvoeren

Voor veel eigenaars van zo’n pand lijkt een bescherming dus een goede zaak. Ook Luc Hindryckx, uitbater van Kasteel ten Berghe in Koolkerke, waarvan het dossier ook op de tafel van de minister ligt, is tevreden met de ontwikkelingen. ‘Er was al jaren sprake van een mogelijke bescherming, maar zolang er geen zekerheid is, stel je renovaties aan het gebouw logischerwijze even uit. Nu er eindelijk een beslissing zal genomen worden, kunnen we die broodnodige werken hopelijk snel laten uitvoeren. Ook veel andere eigenaars zullen dit nieuws zeker met tevredenheid onthalen.’

Bron: Het Nieuwsblad