Monumentenzorg Onroerend Erfgoed

Declassering paviljoen Toyo Ito?

De Brugse N-VA heeft in juli aangedrongen op een snelle declassering van het monument van ‘Toyo Ito’. Minister Bourgeois bevestigde dat dit ernstig zal overwogen worden. De minister stelde in de pers dat de restauratiekost zou oplopen tot 1,1 miljoen euro. Bovendien zou het monument volgens de huidige plannen bijna compleet vervangen worden, waardoor we helemaal niet meer kunnen spreken van een restauratie. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem diende een vraag in aan de minister om meer duidelijkheid te bekomen in het dossier. Wordt vervolgd!