Ruimtelijke ordening Sint-Pieters Wonen

Plannen voor Sint-Pieters

Aangezien zowel mijn ouders als schoonouders in Sint-Pieters wonen en ikzelf daar heb gewoond (Rond den heerd en Sint-Pieterskerklaan) volg ik de ruimtelijke ordening en het wonen en Vlaamse plannen strikt op. Regionale spreiding voor sociaal wonen. Niet alleen sociale woningen in Sint-Pieters.  De V-markt,  Park Ter Poele, Woonproject de Blauwe Reiger, Sint-Pietermolenwijk, Uitbreiding AZ – Sint Jan met een labo,  Rusthuis de Vliedberg.  Ook plannen voor een bedrijventerrein aan de blauwe toren, herbestemmen van het leegstaand gebouw Catharina Press. Wonen aan het water op de Steenkaai, herbestemming van de Philips-site en Uco- site, nieuwe voetbalvelden.
In bijlage de Vlaamse plannen voor Sint-Pieters RSG_SINT _pIETERS 2010_gecomprimeerd