Monumentenzorg

Colloquium werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw

Het stadsbestuur organiseert in samenwerking met de Vlaamse Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed een internationaal colloquium rond het thema: “Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw”. “We werken ook nauw samen met het Werelderfgoedcentrum. De Werelderfgoedlijst van UNESCO telt vandaag méér dan 260 steden. Bijna 40% van alle werelderfgoedsites zijn gelegen in stedelijke context.” Verduidelijkt initiatiefneemster en schepen voor Erfgoed Mercedes Van Volcem (Open Vld).  Het colloquium vindt plaats in Brugge van 30 mei tot en met 1 juni 2012.

“De dynamische stedelijke omgevingen worden steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingen en hedendaagse ingrepen die de Uitzonderlijke Universele Waarde kunnen schaden. Maar dergelijke ontwikkelingen zijn in bepaalde gevallen wel noodzakelijk. Een erkenning als Werelderfgoed lijkt daardoor soms bijna een belemmering voor het functioneren van steden in de 21ste eeuw.”  aldus Van Volcem.

“Werelderfgoedsteden moeten vandaag dus omgaan met een fundamenteel dilemma. Om een antwoord te vinden op deze probleemstelling nodigen we samen met de Vlaamse Overheid graag lokale overheden, beheerders van Werelderfgoedsteden en andere betrokkenen uit op een tweedaags colloquium in Brugge, op 31 mei en 1 juni 2012.”

Het programma komt tot stand in samenwerking met een aantal Werelderfgoedsteden en deskundigen.

PROGRAMMA

Uitdaging & kansen voor het behoud & het beheer van stedelijk erfgoed

Woensdag 30 mei 2012

Onthaalsessie in Gotische zaal van het stadhuis

20u00: Toespraak door de heer Burgemeester Patrick Moenaert

20u30: Onthaalreceptie en kennismaking van de deelnemers in de Salons van het stadhuis

Donderdag 31 mei 2012

08u30: Persmoment – forum 6 van het Concertgebouw

  • Minister Geert Bourgeois
  • Burgemeester Patrick Moenaert
  • Schepen Mercedes Van Volcem
  • Mevr. Sonja Van Blaere, administrateur-generaal, Onroerend Erfgoed Vlaanderen

08u30 – 09u30: Registratie van de deelnemers

Plenaire sessie 1: Onthaal en inleiding tot de problematiek

09u30: Welkomstwoord.

  • Minister Geert Bourgeois
  • (Burgemeester ?? – was niet zo afgesproken maar als dat wenselijk is?)
  • Ambassadeur bij de Unesco Mevr. Chainaye
  • Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Frankrijk dhr. Nick Vandermarliere

10u00: Inleiding tot de problematiek “behoud en beheer van Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw” –  schepen Mercedes Van Volcem .

10u15: Werelderfgoedstad Brugge & haar managementplan – Ingrid Leye en SUMresearch (nog te bepalen).

11u00 – 11u30: Koffiepauze

Plenaire sessie 2: UNESCO-aanbeveling Historische Stadslandschappen

11u30: UNESCO-Aanbeveling rond Historische Stadslandschappen – Marie-Noël Tournoux – World Heritage Center Parijs

12u00: De implementatie van de HUL-Aanbeveling Unescowerelderfgoedcentrum Prof. Ana Peireira Roders

12u20: toepassing van de HUL-Aanbeveling – de case van Warschau Prof. Boguslav SZMYGIN

12u40: Toepassing van de HUL-Aanbeveling – drie projecten uit Kenya, Mozambique en Zanzibar – Mr. Mouhammad Juma, Mr. Albino Jopela, Mr. Salim Bunu

13u00 – 14u00: Lunch

Atelier 1: Knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden m.b.t. hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

14u-15u30:

Workshop A: Hedendaagse architectuur in een historische context. 4 tafels

Workshop B: Grootschalige ontwikkelingen in en in de omgeving van een historische context.
3 tafels

Workshop C: Mobiliteit en infrastructuurwerken in een historische context. 1 tafel

Workshop D: Energiezuinigheid en klimaatverandering. 1 tafel

15u30 – 16u00: Koffiepauze

Atelier 2. Economische knelpunten en uitdagingen voor Werelderfgoedsteden.

16u00 – 17u30:

Workshop A: Economische impact en meerwaarde van erfgoed. 3 tafels

Workshop B: Herbestemming van historische gebouwen en complexen. 4 tafels

Workshop C: Toerisme. 2 tafels

18u-19u30: Bezoek aan het Hospitaalmuseum en de Memling-collectie.

Vrijdag 1 juni 2012

8u30-9u30: Registratie

Atelier 3: Knelpunten en uitdagingen voor Werelderfgoedsteden

m.b.t. (langetermijn) beheer en monitoring.

9u30-11u00:

Workshop A: Een langetermijnvisie ontwikkelen.  3 tafels

Workshop B: Beheersplannen en -systemen opmaken en evalueren. 4 tafels

Workshop C: De ‘state of conservation’ opvolgen. 2 tafels

11u00 – 11u30: Koffiepauze

Atelier 4: Werelderfgoed, een gedeelde verantwoordelijkheid

11u30 – 13u00:

Workshop A: Participatie op alle niveaus. 3 tafels

Workshop B: Nut en noodzaak van netwerken. 4 tafels

Workshop C: Communicatie en samenwerking met de instanties binnen de Werelderfgoedconventie. 2 tafels

13u00 – 14u00: Lunch

Plenaire sessie 3: Een holistische aanpak van erfgoed en de

positie van ICOMOS.

14u00: Een transversale en holistische aanpak van erfgoed in de context van Werelderfgoedsteden- Manfred Sellink –hoofdconservator Musea Brugge

14u30: De positie van ICOMOS ten aanzien van de uitdagingen voor Werelderfgoedsteden.

11u-11u30: Koffiepauze

Plenaire sessie 4: Conclusies.

15u30: Panelgesprek.

16u30: Voorlopige conclusies en aanbevelingen.

16u45: Slotwoord Schepen Merceds Van Volcem.

17u00 – 18u30: Slotreceptie