Schepen

Open Vld zes jaar in bestuur: 42 miljoen euro in kas

De aftredende legislatuurploeg van de stad Brugge kan op het einde van het jaar met opgeheven hoofd de scepter doorgeven aan het nieuwe bewindsteam. Dat leert de stadsrekening van 2011. Men telt vandaag 41.942.302 euro in kas, terwijl er ruim 50 miljoen euro aan reserve beschikbaar is. Dat is 25 procent hoger dan in 2006.  “Open Vld heeft afgelopen legislatuur uitdrukkelijk meegewerkt aan gezonde overheidsfinanciën.” reageert Van Volcem.

Ook aftredend  burgemeester Patrick Moenaert reageert tevreden. “Ik ben blij te kunnen zeggen dat de huidige bewindsploeg de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd. De cijfers spreken boekdelen. Brugge is een gezonde stad en daar moeten we met ons allen trots op zijn. Veel andere centrumsteden staan er veel minder goed voor. Toen ik 18 jaar geleden voor het eerst burgemeester werd, bedroeg de gemeenteschuld liefst 204 miljoen euro of 8 miljard Belgische frank. Op 31 december 2011 was dat immense bedrag gereduceerd tot bijna 95 miljoen euro. Het schuldratio eind vorig jaar, dat is de verhouding tussen het totaal van de uitstaande schuld en het totaal van de ontvangsten, was 0,45 en in 1993 bedroeg dat 1,99. De afbouw van onze schulden kan niet treffender weergegeven worden. De periode dat er om de haverklap bij de banken aangeklopt moest worden, is voorbij. Wie straks op mijn stoel plaatsneemt, krijgt een mooi cadeau.”

Ook bij de politie ging men zuinig met de centen om. Men houdt er een positief saldo van 2,5 miljoen aan over of het verschil tussen de 35,6 miljoen euro aan ontvangen en de 33,15 miljoen euro aan uitgaven, waarvan 90 procent werd besteed aan het personeel.


Bron: Het Laatste Nieuws