Ruimtelijke ordening

Aanleg doortrekkersterrein is geen prioriteit

Brugge krijgt de eerstkomende jaren geen doortrekkersterrein voor zigeuners. De stad is nochtans verplicht om zo’n terrein aan te leggen, maar in de plannen is dat maar iets voor na 2013.  De kans is zo goed als onbestaande dat de stad Brugge snel een terrein voor woonwagenbewoners voorziet. De aanleg van zo’n terrein was opgenomen in haar woonbeleidsplan én er was een locatie geselecteerd: ten noorden van de Transportzone in Zeebrugge. Maar die plek lijkt al onhaalbaar, en de stad start verdere plannen pas volgend jaar weer op. ‘Het is geen prioriteit’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Ik denk dat het moeilijk wordt om hier een geschikte locatie te vinden.’

De locatie ten noorden van de Transportzone ligt moeilijk, omdat hoogspanningsnetbeheerder Elia er een omvormingsstation wil bouwen voor de elektriciteit die van zeewindmolenparken in Zeebrugge aan land komt.

Nochtans is Brugge verplicht een woonwagenzone aan te leggen. ‘Elke centrumstad in West-Vlaanderen (Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk, nvdr.) moét zo’n terrein hebben’, zegt Dirk De fauw (CD&V), gedeputeerde en ook gemeenteraadslid in Brugge. ‘Alleen Kortrijk heeft er al een aangelegd. Daar werkt het perfect: de tien plaatsen die er zijn, zijn betalend. Er gelden strikte afspraken voor de bewoners en niemand heeft er last van.’

De fauw vindt dat ook Brugge zo’n terrein moet voorzien. ‘Nu staan er soms woonwagens langs de Pathoekeweg of de N31. Als je zelf een plaats inricht waar die mensen behoorlijk even kunnen verblijven, heb je daar als stad controle over.’

‘We weten dat de provincie erop aandringt, maar voor de stad is dit geen prioriteit’, reageert Van Volcem.

Echt ‘gestraft’ kan Brugge overigens niet worden. ‘Maar als de ruimtelijke structuurplannen moeten worden herzien, zal de vraag terugkomen’, zegt De fauw. ‘Op een bepaald moment moét er een beslissing komen.’

Een mogelijk alternatief is om het terrein in een randgemeente aan te leggen. In Oostkamp komen zigeuners elk jaar een week lang verblijven. ‘Wij zorgen voor tijdelijke opvang voor maximaal twintig families. We voorzien water en sanitair’, zegt burgemeester Luc Vanparys (CD&V). ‘Wij zijn een woonwagenvriendelijke gemeente. Maar we zijn geen vragende partij om een permanent terrein aan te leggen. Is dat in de regio nodig? Wij zijn voorstander om elk jaar een tijdelijke oplossing te voorzien.’

Bron: Het Nieuwsblad