Ruimtelijke ordening

Inspraakvergadering RUP Tempelhof maandag 18 juni

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Tempelhof. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen het Tempelhof, de Oostendse Steenweg, de spoorweg, de oude spoorweg naast de Palingstraat en de Blankenbergse Steenweg. Maandag 18 juni is er om 20u een inspraakvergadering in De Dijk.
Bij de opmaak van dit RUP wordt rekening gehouden met volgende aandachtspunten:
– reconversie mogelijk maken van de leegstaande site Catherina Press
– eventuele noden van het sportpark Tempelhof invullen
– verruimen van de functiemogelijkheden binnen de woonzones langs het Tempelhof en
de Blankenbergse Steenweg, onder meer in functie van diensten
– de recreatieve route op het tracé van de Blankenbergse Dijk tussen de toekomstige
spoorwegonderdoorgang en de Sint-Pieterskerk mogelijk maken
– de fiets-en wandelverbinding op de voormalige spoorwegbedding naast de
Palingstraat mogelijk maken
– Het actualiseren van de stedenbouwkundige voorschriften
Om u hierover zo goed mogelijk in te lichten, organiseren wij binnenkort een info- eninspraakvergadering waar wij u met deze brief op uitnodigen. De info- en inspraakvergadering heeft plaats op maandag 18 juni 2012 om 20.00 uur in De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, te 8000 Brugge.
De bevoegde ambtenaren en mevrouw Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting, zullen daar de plannen toelichten. Het doel van deze bewonersvergadering is om u de toekomstige ontwikkeling te laten zien. Vanaf maandag 11 juni liggen de plannen reeds ter inzage :
– stedelijke Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge, van maandag tot vrijdag 8.30
tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
– het Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge, van maandag
tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Hebt u door een handicap problemen om de vergadering bij te wonen of te volgen?
Contacteer de Communicatiedienst, tel. 050 44 80 00, fax 050 34 35 45.
Wij hopen u op maandag 18 juni te mogen ontmoeten.