Beleid Brugge

Uitbreiding premiestelsel wonen boven winkels

Sinds 30 maart 1999 wordt door de Stad Brugge een premie toegekend aan wie leegstaande verdiepingen boven winkels tot woongelegenheden inricht.

Op 7 september 2010 werd dit premiestelsel uitgebreid. Nu kan er niet alleen voor het creëren van woongelegenheden boven winkels een premie aangevraagd worden, maar ook voor het creëren van studentenhuisvesting boven winkels.

“Ik stel vast”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem ” dat hier regelmatig gebruik van wordt gemaakt”. “Mensen motiveren om gebouwen bewoond te houden door middel van financiële tussenkomst van de Stad lijkt nog steeds hét middel te zijn om leegstand en verkrotting tegen te gaan”. “Gebouwen die bewoond worden blijft men onderhouden”, zegt de Schepen.

“Deze week werd een principiële goedkeuring gegeven voor 5 woongelegenheden in het handelspand Philipstockstraat 9, voor 1 bijkomende woongelegenheid in de Langestraat 134, voor 1 woongelegenheid in het handelspand Ezelstraat 15 en 1 woongelenheid in de Wijngaardstraat 17”.