Ruimtelijke ordening

Open ruimtes in Brugge

Het Brugse stadsbestuur heeft vier sites in Assebroek en Sint-Kruis aangeduid waar in de toekomst niet gebouwd zal mogen worden. Ze zullen behouden blijven als open ruimte, de zogenoemde nuloptiegebieden.
‘Het gaat om viergebieden in de deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis. Het woonuitbreidingsgebied ten noorden van het Zuidervaartje, het noordelijk gebied tussen de Vossensteert en de Astridlaan, het gebied ten zuiden van de Mispelaar en het gebied ten zuiden van de Kerkedreef’, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD).
Het gebied aan het Zuidervaartje is 7,1 hectare groot en sluit aan bij de Damse vlakte. ‘Dat gebied, waar het tenniscentrum nog kan uitbreiden, zal bestempeld worden als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het gebied aan de Vossensteert is een 26,9hectare grote, aantrekkelijke groene enclave, waar heel wat mensen komen wandelen. Het is gelegen binnen het bebouwd gebied en je vindt er laaggelegen vochtige weiden met talrijke knotwilgenrijen.’
Het gebied aan de Mispelaar is 7,4 hectare groot en ligt tussen de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden. ‘Hier is een bestemming als natuurverwervingsgebied aangewezen. Ten slotte is er nog het gebied aan de Kerkedreef van 7,6 hectare, dat bestemd wordt als agrarisch gebied’, zegt Van Volcem nog.
In totaal zijn er rondom de stad nog 19 verschillende, open ruimtes met onder meer het Duivekeetbos en het Ooivaarsbos, die de overgang vormen tussen het havengebied en het woongebied van Sint-Pieters. En er is ook nog de aankoop van 14hectare Lappersfortbos.