Ruimtelijke ordening

“Plannen van Cercle creatief”

Als Club Brugge zou verhuizen naar Chartreuse en Cercle Brugge dus alleen achterblijft in het Jan Breydelstadion, dan moet er één en ander worden verbouwd aan dat stadion om het op maat te maken van de vereniging. Cercle heeft gisteren tijdens de vergadering van de stuurgroep die zich met het stadiondossier bezighoudt, alvast zijn plannen voorgesteld voor een kleiner Jan Breydel.  Schepen Van Volcem: “Ik vind de plannen van Cercle zeer creatief.  Ik ben blij dat men ruim denkt. Alles hangt nu af of Club ruimte krijgt voor een nieuw stadion. We werken hard verder.”

‘De bedoeling is om het veld vijf meter hoger te leggen’, zegt Cercle-woordvoerder Pol Van Den Driessche. ‘De benedentribunes zouden worden afgebroken, want die hebben ook het meest te lijden onder slijtage. Onder dat verhoogde veld kan dan een ondergrondse parking komen, voor 400 auto’s.’

Het plan zou zo’n tien miljoen euro kosten, maar een groot deel ervan zou kunnen worden betaald met de opbrengsten van de verkaveling van de site rond het stadion. Door een parkeergarage onder het veld te leggen, komt naast het stadion ruimte vrij: de oostparking zou dan kunnen worden verkaveld. ‘Het plan is financieel haalbaar en goed onthaald bij het stadbestuur’, zegt Van Den Driessche.

De Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) wil echter niets kwijt over het voorstel. ‘Het doel van de vergadering was vooral overleggen over de procedure die nog loopt bij de Raad van State tegen het stadionplan voor Chartreuse’, zegt hij.

Vandaag worden in die zaak de pleidooien gehouden: de auditeur van de Raad van State adviseert alvast om de plannen te schorsen. ‘We gaan nu met de stad in gesprek met de Vlaamse regering om te vragen welke verdere stappen Vlaanderen nu zal nemen’, zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD), die het stadionplan van Cercle ‘een creatief idee’ noemt.

Ook de financiering van het stadion dat Club wil bouwen, kwam ter sprake. Er blijkt een enorme kloof tussen wat Club had geraamd dat het stadion zou kosten voor de stad, en wat de stad zelf heeft becijferd. De raming die de stad zelf maakte, kwam drie keer hoger uit dan het bedrag dat Club had berekend.