Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Stadsinbreidingsproject op Die Keure

De gemeenteraad heeft het stadsinbreidingsproject op de site van de drukkerij Die Keure, tussen de Gentpoortvest en de Oude Gentweg, goedgekeurd. Het is de bedoeling er 26 woongelegenheden te realiseren. De oude schaatsbaan wordt behouden en zal ingericht worden als een ondernemerscentrum. Er komt ook een nieuwe verbindingsweg op de site.

De drukkerij Die Keure was tientallen jaren gevestigd op die site, maar kon daar niet verder uitbreiden. Enkele jaren geleden werd daarom beslist de activiteiten te verhuizen naar een nieuwe vestiging aan de Blauwe Toren. De site stond enkele jaren leeg, maar nu krijgt ze toch een bestemming.

“Het oudste gedeelte van de drukkerij, de zogenaamde schaatsbaan, wordt behouden en wordt omgevormd tot een ondernemerscentrum. Beginnende ondernemingen zullen zich daar tijdelijk kunnen vestigen”, zegt schepen van Urbanisatie, Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De panden Oude Gentweg 108 en 124 worden gesloopt en vervangen door twee poortwoningen. Aan de Gentpoortvest worden er twee hoekwoningen voorzien, aansluitend op de bestaande bebouwing. Op de site zelf worden er 22 nieuwe woongelegenheden voorzien na de sloop van het grootste gedeelte van de bedrijfsgebouwen.”

“Er wordt een ruime overdekte parking voorzien voor 87 fietsen. Er komt ook een ondergrondse parking. Bovengronds zal er op de site zelf nog eens plaats zijn voor 12 auto’s. Ter ondersteuning van de woningen in de nabije omgeving, wordt achter de percelen van de Gentpoortstraat een voetweg voorzien. Het project voorziet verder in de tuinuitbreiding van de woningen in de Boudewijn Ravestraat 25 tot 55”, aldus nog schepen Van Volcem.