Ruimtelijke ordening

Stand van zaken Klein Appelmoes na het advies van de VLACORO

De adviezen van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke ordening (VLACORO) zijn een tijdje geleden openbaar gemaakt. Gemeenteraadslid Philip Pireins interpelleerde hierover schepen Van Volcem in de gemeenteraad van maandag 29 november 2010.

De vraag van Pireins luidt als volgt:
Is er reeds overleg gepleegd met de burgemeester en het schepencollege?  Zal het bestuur dan aan Vlaanderen alsnog voorstellen om het gebied als open ruimte te behouden?  Zal schepen Van Volcem in haar functie als Vlaams volksvertegenwoordiger vragen om het deelelement Klein Appelmoes na te zien? En tot een besluit laten komen dat de voorwaarden die gesteld worden eigenlijk in praktijk nauwelijks haalbaar zijn?

Schepen Van Volcem:

Als Vlaams Parlementslid zit ik in de oppositie. Als Vlaams Parlementslid heb ik steeds gepleit om de afbakening te bespoedigen gelet op de ruimte nodig voor bedrijventerreinen, sport, een stadion en de woonbehoefte.  Bovendien moet ik me als Vlaams Parlementslid niet verantwoorden in de Gemeenteraad. Het is aan de meerderheidspartijen SPA, CD&V en N-VA van de Vlaamse Regering om te beslissen.

De VLACORO stelt wel in haar advies dat er nood is aan meer duidelijkheid wat betreft de problematiek van de woonbehoefte, het mobiliteitsaspect en de waterhuishouding in dit deelgebied. De VLACORO stelt daarom voor dat hierover minstens in de toelichtingsnota een meer gedetailleerde en beter onderbouwde verantwoording wordt opgenomen.
Ik moet ook wachten. De Vlaamse regering moet beslissen of ze een gedetailleerde en betere verantwoording doet om het woonuitbreidingsgebied te kleuren naar woongebied. Ofwel zal ze het woonuitbreidingsgebied laten of kan ze zelfs veranderen van kleur. Het is een keuze tussen open ruimte of betaalbaar wonen. Beide zijn verdedigbaar volgens noden en behoeften….