Brugge

Gebrek aan ambitie Vlaamse regering is mede oorzaak van gebrekkige kandidatuur WK 2018-2022

“De Vlaamse Regering had beter kunnen doen voor de WK-kandidatuur. Inzake stadions is er nog steeds geen duidelijkheid.” luidt de conclusie van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) na de verliezende kandidatuur van België-Nederland.

“Onze kandidatuur was structureel zwak. Gebrekkige infrastructuur werd aangehaald in het rapport. Van alle stadionplannen zit alleen dat van Gent al in de embryonale fase. Over de rest wordt gebakkeleid.  Ook andere overheidsgaranties schoten tekort.”

“Men liep niet bepaald warm van het WK. De Vlaamse Regering was niet bereid tot uitzonderlijke inspanningen. We spreken hier wel over één van de grootste sportevenementen ter wereld! Als je je dan niet voor de volle 500% geeft, is de zaak bij voorbaat verloren.”reageert Van Volcem.

Oplossingen voor de stadions

“De Vlaamse Regering moet bovendien eindelijk knopen doorhakken over dergelijke, belangrijke investeringsdossiers. In Brugge werd de beslissing over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied opnieuw met 60 dagen uitgesteld.”

“Momenteel schuift men de kost voor infrastructuur af op de steden en clubs. De maatregel voor een achtergestelde lening van 50 miljoen is slechts een pleister op een houten been.”

“De Minister van Sport investeert niet in toekomst van voetbal en de noodzakelijke infrastructuur. Voetbal is de meest populaire en toegankelijke sport. Het is bij uitstek sport en ontspanning voor iedereen. Dit werkt emanciperend. We mogen hier niet blind voor zijn.”

Tax Shelter Sport

“Minstens dient de federale regering werk te maken van Tax Shelter Sport om grote investeringen in sportinfrastructuur te bekostigen met geld uit de private sector. Dit naar analogie van de Tax Shelter in de Belgische audiovisuele sector.” besluit Van Volcem.