Ruimtelijke ordening

Eerste studies stellen dat verbreding Schipdonk mogelijk is

Als het Schipdonkkanaal ooit verbreed wordt, zal dat niet leiden tot meer overstromingen. En er zal ook niet te weinig water zijn om door dat bredere kanaal te stromen.

Als het Schipdonkkanaal verbreed wordt, is er dan wel nog genoeg water om door dat bredere kanaal te stromen? Het was jarenlang één van de vragen die opdook in het controversiële dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal. De verbreding van het kanaal tussen Zeebrugge en Deinze moet de haven van Zeebrugge beter bereikbaar maken voor binnenschepen uit heel Europa, maar er is veel protest tegen. Onder meer actiegroep ‘tGroot Gedelf haalt vaak het argument van het watertekort aan als reden om het project niet uit te voeren.

‘Maar gemiddeld gezien is er genoeg water beschikbaar voor zo’n breder kanaal’, zegt professor Frank Mostaert van het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium. In het Vlaams Parlement werd gisteren zijn studiewerk voorgesteld. ‘Tijdens droge perioden moeten wel extra bronnen worden aangesproken en moeten er bijvoorbeeld buffers worden aangelegd’, zegt Mostaert.

Verzilting

In de tweede studie die gisteren werd voorgesteld, werd onderzocht of zo’n breder kanaal en de aansluiting op de zee niet te veel zout zeewater in het binnenland zouden doen stromen. De grond rond het kanaal zou dan ‘verzilten’, met rampzalige gevolgen voor de natuur en de landbouw. ‘Maar ook die vrees is ongegrond’, zegt onderzoeker Walter Mondt. ‘Voor de meeste gebieden die we onderzocht hebben, zijn er geen effecten. Alleen in de streek rond de Kleiputten in Knokke-Heist en de Braambeierhoek in Dudzele kan er verzilting optreden.’

Uit de studie bleek ook dat het grondwater maar beperkt zal stijgen als er zo’n breder kanaal komt, en dat het overstromingsgevaar dus beperkt is als het kanaal verbreed wordt. ‘Ik ben blij dat dit studiewerk grondig gebeurd is. We moeten stap voor stap tewerk gaan in dit erg gevoelige dossier’, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). ‘De volgende stap is dat een globale studie over de hele ontsluiting van de haven van Zeebrugge wordt voorgesteld, dat zal gebeuren in maart. Een politieke beslissing zal sowieso pas voor na de voorstelling van die studie zijn.’

‘Deze studies bewijzen dat het kanaal verbreden dus wel degelijk kan, hoewel er al jarenlang vanuit verschillende hoeken gezegd wordt dat dat niet zo is’, zegt het Brugse Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het kanaal ook effectief zal worden verbreed. Daarvoor is een akkoord nodig over alle partijgrenzen heen. Dit studiewerk is daarvoor een eerste stap.’

Bron: Het Nieuwsblad en eigen