Brugge Ruimtelijke ordening

LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge

“Vandaag heeft het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag van Fluxys goedgekeurd voor het oprichten van de bovenbouw van de tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge”, zegt Schepen Van Volcem.

“De werken omvatten onder meer de uitrustingen voor het laden en lossen van de LNG, de technische installaties en de leidingen die de aanlegsteiger verbinden met de bestaande installaties van de LNG-terminal, de systemen van de brandbestrijding en veiligheidsbeheersing en de elektriciteit- en instrumentatievoorzieningen voor de aandrijving en besturing van de nieuwe installaties”, vervolgt Van Volcem.

“Heel wat werken zijn reeds de revu gepasseerd. Plaatsen van een pipeline, onderbouwen van de aanlegsteiger, uitbreiden van de LNG-terminal met een ORV-installatie, bouwen van een derde tank voor opslag van vloeibare stikstof, aanleggen van wegenis en heraanleggen van draineerconstructie, aanpassingswerken aan het telstation naast de LNG-terminal, bouwen van een vierde LNG-reservoir met bijhorigheden, pijpenbrug, proces- en industriële installaties, systemen voor drainage, bouwen van twee technische gebouwen, allemaal noodzakelijke werken voor een verdere ontplooiing van Zeebrugge en zn haven”