Monumentenzorg Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Van leegstand tot project? Het Rozenhof…

Vandaag wordt het Rozenhof openbaar verkocht. Een rusthuis was het vroeger, maar de vergunning werd ingetrokken. “Het pand ligt in een BPA die de zone aanduidt met bestemming woning en verzorgingstehuis.   Dit BPA is wel in herziening naar een RUP maar de toekomstige bestemming ligt nog niet vast.” stelt  Mercedes Van Volcem.

Velen willen er een studentenhuis in realiseren. Op zich geen slechte locatie stelt  Van Volcem.  De grote schaal maakt dat er echt een uniek studentencomplex in een groene omgeving dicht bij de stad zou gerealiseerd kunnen worden.  Evenwel is dat nu nog geen zekerheid. Het BPA laat het niet toe, stelt  Van Volcem.

Het RUP kan het zo herbestemmen maar dit duurt nog 1 jaar . Het pand staat bovendien op het bouwkundig erfgoed. Ik zou geen positief advies geven om te slopen. Het is een mooi pand. Maar doordat het op de lijst van het bouwkundig erfgoed staat, zijn er wel mogelijkheden om juist af te wijken op de bestemming (bvb naar studentenhuisvesting). Dit kan als de hogere overheid haar fiat geeft en deze bestemming de erfgoedwaarde van het pand verhoogt en de vroegere bestemming economisch niet meer haalbaar is in het pand.

“Leegstand is een sluipende sloper. Daarom is een afwijking op bestemming een juridische mogelijkheid om dit te voorkomen. De investeerders die opkomen nemen dus een risico. Huidige bestemming is rusthuis, maar dit kan wijzigen mits Ruimtelijk uitvoeringsplan of toestemming van de hogere overheid. Het past wel in ons beleid om meer en kwalitatieve studentenhuisvesting te voorzien.”