Ruimtelijke ordening

Vlaamse Regering nam juiste beslissing over de hoogspanningslijn ten noorden van Brugge

“Vandaag besliste de Vlaamse Regering over het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding ten noorden van Brugge. De bovengrondse leiding komt er niet. Dat is een goede beslissing. Ik ben blij dat de minister rekening heeft gehouden met mijn tussenkomsten in het parlement en met de vele vragen van bezorgde inwoners.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.

Van Volcem interpelleerde de Vlaamse Regering meermaals over het dossier. Ze pleitte er voor de alternatieven die het dorp Koolkerke vermijden. “Het aanleggen van een ondergrondse verbinding van Zeebrugge tot ten minste voorbij de agglomeratie Brugge is technisch perfect haalbaar.” Stelde ze in de commissie Ruimtelijke Ordening. (zie: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=583094 )

Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is noodzakelijk om de vele windmolenparken op zee aan te sluiten en de energie aan land te brengen. De nieuwe verbinding is ook van belang voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit voor de haven en de hele regio rond Brugge. Om deze reden moet de bestaande bovengrondse 150 kV verbinding vervangen worden. De nieuwe verbinding wordt een 380 kV-verbinding.

Elia heeft daarvoor meerdere alternatieven laten onderzoeken. In Koolkerke was de voorbije maanden grote ongerustheid ontstaan omdat één van de alternatieven boven de woningen in Koolkerke gepland was.

Geen bovengrondse lijn langs Koolkerke

Vandaag besliste de Vlaamse regering dat het tracé onder het Boudewijnkanaal moet lopen om dan verder ondergronds ten noorden van Koolkerke en het fort van Beieren, ondergronds ten noorden van Sint-Kruis en ten zuiden van Vivenkappele om ten oosten van Vivenkapelle terug bovengronds te komen. In dit tracé wordt Koolkerke dus ontzien.

“Goed dat men het voorzorgsprincipe in acht heeft genomen. Hierdoor houdt men zoveel mogelijk rekening met de mogelijke –maar nog niet bewezen- gevolgen van hoogspanningslijnen op de volksgezondheid.” Besluit Van Volcem.