Opinie

Ongepast dat geestelijken meelopen in de Heilige bloedprocessie

Vorige week plaatste ik een persoonlijke mening over de Heilige Bloedprocessie in Brugge op de sociale netwerksite Facebook. Hierbij stelde ik dat de geestelijken beter enkele jaren zou overslaan om mee te lopen in de praalstoet. Voor alle duidelijkheid. Ik ben helemaal niet tegen het evenement ‘bloedprocessie’. De bloedprocessie kan een culturele en historische meerwaarde geven aan onze stad .

Ik viseer dan ook geenszins de vele vrijwilligers en de mensen die naar de processie gaan. Ik denk echter dat het in de hedendaagse context niet past dat geestelijken de praalstoet vorm geven. En ik blijf het ongepast vinden dat de bisschop en geestelijken meeliepen, men was beter – net als vorig jaar – uit de processie gebleven zolang de kerk de problematiek geen juiste plaats kan geven en zolang de processen voor de slachtoffers gaande zijn.

Het schandaal rond pedofilie in de Kerk nam grote proporties aan in Brugge en werd een blaam voor de hele kerk. Een beetje Brugse bescheidenheid zou aldus passender geweest zijn in onze stad. Ik ben dan ook verontwaardigd over het feit dat men zo kan overgaan tot de orde van de dag. Waarom lieten de organisatoren dit toe?

Dit pleidooi is absoluut niet tegen de Kerk of geestelijkheid gericht. Het is wel een roep naar meer verantwoorde maatschappelijke houding van diezelfde Kerk. Pracht en praal was aldus niet op z’n plaats.

Mercedes Van Volcem