Sint-Andries Stadsvernieuwing

Bescherming van een pand in Sint-Andries opgegeven

“Een pand op de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat kan nu, binnen de toegelaten mogelijkheden, verbouwd worden zonder alle beperkingen die een bescherming opleggen. Na jaren leegstand wordt het beschermingsbesluit opgeheven”, zegt Schepen Van Volcem. Het gaat om het woonhuis, de atelier en de omgevende tuin van kunstenaar – glazenier Michel Martens in de Zeeweg 65 te Sint-Andries.

Op 29 juli 1998 wordt het woonhuis, atelier en omgevende tuin van kunstenaar Michel martens opgenomen op het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten. Het besluit vermeldt expliciet dat de zich erin bevindende goederen, onroerend door bestemming met name de meubels, de 126 kunstwerken en het archief inbegrepen zijn.

Op 10 mei 1999 werd het geheel, wegens zijn artistieke historische socio-culturele en wetenschappelijke waarde, als monument beschermd.

Op 3 april 2007 wordt door Agentschap R-O Vlaanderen – Onroerend Erfgoed een vergunning verleend voor het verplaatsen van het papieren archief van de atelierwoning.

Gezien deze verhuis werd op 10 mei 1999 het beschermingsbesluit aangepast. Uit de opsomming wordt het woordje ‘archief’ geschrapt.

Ondertussen hebben de erfgenamen Martens het beschermingsbesluit meermaals aangevochten bij de rechtbank omdat deze bescherming een zeer zware last legt op het eigendom.

Ingevolge hiervan werd de bescherming opgeheven bij Ministerieel Besluit van 21 december 2011. De rechtbank haalt hierbij o.a. aan dat :

–         de oorspronkelijke bescherming onwettig is omdat het een schending betreft van het zorgvuldigheidsbeginsel,

–         het voor een gedeelte een onvergunde constructie en vijver betreft,

–         het beschermingsbesluit een schending van de formele motiveringswet van 1991 betreft.

“Na jaren leegstand zal de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat nu ook aangepakt kunnen worden.” reageert schepen Van Volcem tevreden.