Sint-Michiels Stadsvernieuwing

Brugge wil vernieuwende kenniscluster voor studenten aan station

Het Brugse stadsbestuur zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan laten opstellen voor Sint-Michiels. Er zal een kwalitatieve kenniscluster gecreëerd worden van het station tot aan de Chartreuse, waar jonge mensen kunnen studeren, op kot gaan en later ook kunnen werken. Het plan voorziet ook het omvormen van de Koning Albert I-laan tot een mooie, groene laan met platanen en traag, lokaal verkeer. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem licht de ambitieuze plannen toe.

Twee weken geleden gaf het Brugs schepencollege het fiat voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Sint-Michiels. Vandaag, vrijdag 13 januari boog het stadsbestuur zich opnieuw over dit dossier, met de bedoeling een openbare aanbesteding uit te schrijven waarop diverse, studiebureaus kunnen intekenen.

Vanaf het station tot aan de Bosrand moet het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan een kenniscluster mogelijk maken, met stadsvernieuwing die voor de nodige dynamiek kan zorgen: “De zone rond de Koning Albert I-laan moet een hedendaags, kwalitatief stukje Brugge worden, in contrast met het historisch stadscentrum”, benadrukt Mercedes Van Volcem.

De politica droomt van twee landmarks, die Sint-Michiels als innoverende zone om te werken symboliseren: “Op de site Kinepolis voorzien we plaats voor twee hoge kantoorgebouwen die een visueel baken zullen zijn: kantoren in hedendaagse architectuur die werk kunnen verschaffen aan studenten na hun studies in Brugge. Misschien kunnen die deels de brain drain tegenhouden. Wij willen als stad de aanzet geven en faciliteiten bieden : Brugge hoort niet alleen een studentenstad te zijn, maar we moeten de jongeren ook na hun studies in Brugge kunnen houden.”

“Als kers op de taart zou een tweede landmark ter hoogte van de Chartreuse de kennis- en werkas in het groen kunnen afronden. Op de site Chartreuse is plaats voor een zone voor hoogwaardige diensten met 75.000m² aan kantoren. Zou het niet mooi zijn dat studenten deze landmarks zien als een symbool voor werk en welvaart  Welk jong gezin woont niet graag ver van het werk? Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet alvast in ruimte voor werk én studentenhuisvesting.”

“Voor de site van Ter Groene Poorte is er een masterplan opgemaakt. De bedoeling is het amalgaan aan schoolgebouwen in de toekomst ruimtelijk beter te ordenen. Tegelijkertijd zal het Kerkebekpad worden opgewaardeerd. Naast de geplande balkonrotonde krijgt de achterkant van het station een mooi plein. Er is ook al een vergunning voor 108 studentenkamers in die buurt afgeleverd. Ook het Onze-Lieve-Vrouwe ziekenhuis wil haar kantoren herordenen in een nieuw, mooi gebouw dat zal zichtbaar zijn van op het rondpunt. Architect Gino De Bruyne heeft mooie plannen ingediend. Zelfs Belgacom wil haar site aan het station herwaarderen tot een ‘sexy’ plaats om te werken.”

Woonlaan

Komende van de Expresweg, ter hoogte van de Kinepolis, is de Koning Albert I-laan in volle evolutie. Als je Brugge binnenrijdt via de Koning Albert 1-laan (vanaf de Campanile) valt de kleinschaligheid van de charmante villa’s op. Het college besliste om dit in een rup vast te leggen, zodat dit in de toekomst behouden blijft. De druk is groot om over te gaan tot grootschalige appartementsbouw. Tegen eind 2012 zullen ingrijpende werken starten aan stationsomgeving kant Sint-Michiels. Met de aanleg van een balkonrotonde en nieuw mooi stationsplein zal ook de mobiliteit daar veel verbeteren. Fietsers en pendelaars zullen op een veilige en afgescheiden manier naar het station, de scholencampus en de psychiatrische kliniek kunnen gaan.

Dit plan werd in consensus opgemaakt met de betrokken overheden (AWV, NMBS, De Lijn, …). In 2011 hebben we de plannen al toegelicht aan de bewoners. De concrete uitwerking is nu volop bezig. De Koning Albert I-laan zal in hoofdzaak voorbehouden worden voor openbaar vervoer, de fiets en lokaal verkeer. Want de Bevrijdingslaan wordt voor de auto’s die vanuit de richting E40 komen dé toegangspoort naar het stadscentrum.

“De Koning Albert 1-laan is nu het lelijke eendje van Brugge. We willen er de mooiste laan van de Breydelstad van maken: een groene laan, met mooie platanen en laag dynamisch verkeer. En dat van aan het kamgebouw. Er werken daar 1400 personeelsleden! Een goede zaak, want ruimtelijk gezien worden kantoren en scholen best gelokaliseerd rond openbaar vervoer – dus idealiter in een stationsomgeving. De hogescholen KHBO en Howest plannen trouwens ook scholen aan het station. KHBO ligt 1 km van het station, maar wil nog een nieuw gebouw voor de ingenieurs oprichten in de Spoorwegstraat. Howest voorziet een nieuwe school aan het station, ter hoogte van het bosje.” Aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Tot slot plant de Brugse urbanisatieschepen om vijf BPA’s in Sint-Michiels – in hoofdzaak de buurt rond Ten Boomgaarde – om te vormen tot een woon- en zorgzone. Niet met het oog op nieuwe rusthuizen, maar wel met kleinschalige zorgfaciliteiten in woonbuurten. Want E-health is de toekomst, ook in Sint-Michiels.

Bron: Krant van West-Vlaanderen en eigen.