Ruimtelijke ordening Sint-Pieters Wonen

Bouw woningen in Sint-Pietersmolenwijk onzeker door waterprobleem

De Sint-Pietersmolenwijk, de grootste nieuwe verkaveling van Brugge, loopt flinke vertraging op omdat uit studies blijkt dat wateroverlast dreigt als de 350 huizen gebouwd worden. ‘Uiteraard willen we niet bouwen als er kans is op overstromingen’, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

De toekomst van de grootste nieuwe verkaveling in Brugge voor de komende jaren, oogt onzeker. Het plan is om op een gebied van 22hectare tussen de Oostendse Steenweg, de Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersmolenstraat in Sint-Pieters 438 woningen te bouwen, een mix van sociale huizen, appartementen en privé-woningen. Tachtig appartementen zijn vergund, voor de rest dreigt (lang) uitstel.

Watergevoelig

‘Er is een probleem met het water in het gebied: het gaat om watergevoelige grond’, zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Er zijn nu verdere onderzoeken nodig, want uiteraard willen we niet bouwen in de zone als er een kans bestaat op overstromingen.’

Er wordt nu aan gedacht om de naastgelegen Sint-Pietersplas, een watersportdomein, in te schakelen als bufferzone. ‘Maar hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk’, zegt Van Volcem. ‘Het is technisch haalbaar, maar er is toch nog veel extra onderzoek nodig. We moeten weten welke hoeveelheid water naar de plas zou worden geloosd, wanneer dat zou gebeuren, hoe de koppeling zou gebeuren en ga zo maar door.’

Laaggelegen gebied

Het is niet de eerste keer dat zorgen rond het waterpeil opduiken in dit enorme bouwproject. Bij een infovergadering vorig jaar, hadden een aantal buurtbewoners, waaronder Jean-Pierre Devuyst, al hun bezorgdheid ge-uit.

‘Ik heb altijd gezegd dat er veel beter moest worden nagedacht over hoe je het water weg krijgt uit zo’n gigantische nieuwe wijk’, zegt hij. ‘Het is een laaggelegen gebied dat erg watergevoelig is, daar bouw je niet zomaar. In de eerste plannen was al te zien dat ze dit probleem onderschatten.’

‘Het is belangrijk dat we deze cruciale studie eerst uitvoeren voor we verder gaan’, benadrukt Van Volcem. ‘Het gaat om 350woningen, waaronder 247sociale. Natuurlijk willen we droge woningen voor de meest kwestsbaren in onze samenleving.’

Bron: Het Nieuwsblad en eigen