Stadsvernieuwing Wonen

Brugge wil kwaliteitsvolle woningen

Schepen Van Volcem maakt werk van woonkwaliteit en besteed volgend jaar €1340000 aan premies voor het renoveren van de woningen.

“In 2011 behandelde de woondienst van de stad Brugge 100 dossiers die verband houden met de kwaliteit van woongelegenheden. Om te oordelen of de kwaliteit van een woongelegenheid voldoet wordt er gewerkt met een puntensysteem. Vanaf 15 punten kan de woongelegenheid door de burgemeester ongeschikt worden verklaard De meest voorkomende problemen betreffen de elektriciteit en de gasinstallaties. Ook vocht wordt vaak gesignaleerd. Bij veiligheids- en/of gezondheidsrisico is er sprake van onbewoonbaarheid.” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Mercedes Van Volcem.

“De aanleiding komt door een klacht die rechtstreeks bij de de Woondienst wordt ingediend ofwel bij de Vlaamse overheidsdienst “Wonen Vlaanderen”, zegt de Schepen, “in beide gevallen wordt de eigenaar-verhuurder aangemaand om de nodige werken uit te voeren en komen we zo opnieuw tot een kwaliteitsvolle woongelegenheid.”

“Indien de eigenaar de woning via een sociaal verhuurkantoor wil verhuren kan hij voor de renovatiewerken een functionele verbeteringspremie krijgen van de Stad Brugge. Deze premie bedraagt max. €4500. Een mooie hulp voor wie de sociale markt wil helpen” meent Van Volcem.

” Wanneer de woning verkocht wordt kan de nieuwe eigenaar eveneens deze premie krijgen ten belope van €4500. Indien er geen klein comfort in de woning aanwezig is wordt dit €5750. Als er aanpassingswerken nodig zijn voor een minder valide of voor een 60-plusser dan is het bedrag eveneens €5750. Voor jonge gezinnen in het centrum wordt de premie vanaf 1 januari opgetrokken tot €9000. In 2012 heeft Stad Brugge €1340000 gebudgeteerd voor het verbeteren van woningen.” ” 2011 afsluiten met mooie berichten die wonen in Brugge alleen maar beter kunnen maken, wat kan een Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting nog meer wensen ?”