Sint-Pieters Wonen

Ontwikkeling Sint-Pietersmolenwijk

De ontwikkeling van het grootste woonproject in Brugge sinds jaren, de uitbreiding van de St- Pietersmolenwijk, krijgt eindelijk vast vorm, stelt schepen van ruimtelijke ordening en wonen Mercedes Van Volcem.


Het Brugse stadsbestuur legde vorige week de contouren vast voor de concrete projectinvulling. Belangrijk is dat het niet alleen om sociale huurwoningen gaat maar ook om koopwoningen en vooral ook om kavels waar individueel kan op gebouwd worden. Er is veel vraag naar betaalbare kavels, stelt Van Volcem.

Het gebied, gelegen tussen de Blankenbergse Dijk, de spoorweg Brugge-Blankenberge en de Oostendse Steenweg, wordt aanzien als een belangrijk strategisch woonproject. Daarom werd gezocht naar nieuwe woontypologieën met een stedelijke invulling, met als doel te komen tot een duurzame invulling van dit woongebied, een differentiatie van de woonvoorraad en een verweving van functies en activiteiten.

430 woongelegenheden zullen er in verschillende fases bijkomen op een 22 hectare groot gebied.

Ik wens geen 430 sociale woningen stelt Van Volcem, maar ook private en sociale kavels.   Het stadsbestuur heeft daarin mijn visie gevolgd.

Aan dit project gaat een lange voorbereiding aan vooraf en de sociale mix krijgt vorm. Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) moet worden opgesteld omdat initieel enkel sociale woningen werden toegelaten. Het voorontwerp van dit RUP ligt nu op tafel, de effectieve goedkeuring daarvan zal wel zeker nog anderhalf jaar duren.

Ondertussen heeft de Brugse Maatschappij voor Huisvesting het initiatief genomen voor de realisatie van de eerste fase, nl de bouw van 52 sociale huurappartementen en 28 sociale koopappartementen langs de Oostendse steenweg.  Schepen Mercedes Van Volcem : ‘Deze bouwaanvraag is nu in behandeling op onze diensten en ik hoop dat ze uiterlijk eind oktober zal worden vergund.’

‘Dit project is cruciaal voor Brugge, als we als stad een antwoord willen bieden op de steeds langer worden lijst van mensen die in aanmerking komen voor sociale huisvesting’, aldus Van Volcem.
‘Maar ruimtelijke kwalititeit en sociale mix zijn voor ons zeer belangrijke factoren binnen deze projectontwikkeling. Daarom hebben wij als stadsbestuur de invulling gedetailleerd gedefinieerd.
29% van het gebied zal worden voorzien voor sociale huurwoningen en 46% komt als sociale koopwoning op de markt. Het aantal sociale koopwoningen (46%) is hoger dan normaal (20 %) maar Sint-Pieters heeft al het meeste aantal sociale huurwoningen. Ook regionale spreiding staat voorop.

Het resterend gedeelte zal, weliswaar in optimale vermenging tussen de andere woningtypes, verkocht worden als bouwvrije kavel aan gegadigden die een band hebben met de Stad Brugge.
Naast de lange lijst kandidaat-huurders, is er ook een nijpend tekort aan bebouwbare kavels. Ook deze doelgroep mogen we als stadsbestuur niet uit het oog verliezen.’   Het is een grote stap in het beleid “betaalbaar wonen”.

Sint-Pietersmolenwijk