Wonen

Studentenhuisvesting

In Brugge volgen momenteel meer dan 6.000 studenten hogere studies. Dat zijn er ruim 10% meer dan in het schooljaar 2009-2010. Gelet op de expansieplannen van zowel Howest als KHBO, zal dit aantal de komende jaren nog sterk toenemen tot ruim 7.000. Reden genoeg voor Schepen van Huisvesting Mercedes Van Volcem (Open VLD) om stil te staan bij de woonfaciliteiten voor deze bewonersgroep.
Het aantal hogeschoolstudenten in Brugge zal de komende jaren vooral groeien omdat zowel Howest als de KHBO plannen hebben voor nieuwe schoolgebouwen in de stationsbuurt.
Naast de bestaande 1.450 studentenkamers en nog es 150 in aanbouw, heerst er nog steeds een tekort.  Er is een potentieel aanbod van 750 nieuwe kamers  in bespreking met de dienst monumentenzorg/urbanisatie.
Net om de realisatie van studentenwoningen soepel te laten verlopen, keurde het college, op voorstel van schepen Mercedes Van Volcem, recent de wijziging van de gemeentelijke bouwverordening goed. Hierdoor kunnen alle panden zonder (potentiële) buitenruimte of groter dan 180m² opgedeeld worden in studentenkamers. Dit moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Om het tekort aan studentenkoten op te vangen, betaalt het Brugse stadsbestuur nu ook 1.000 euro premie per studentenkamer die boven een winkel wordt ingericht.  Mercedes Van Volcem: ’Door de groeiende studentenpopulatie zal Brugge nog meer een aantrekkingspool voor jongvolwassenen worden. We willen hen dan ook een aantrekkelijk woonomgeving bieden.’
De recent goedgekeurde projecten zullen daar zeker toe bijdragen.
St Michiels krijgt er 49 wooneenheden voor studenten bij. Recent werden 21 studio’s in gebruik genomen in het voormalige RVA-gebouw langs de Kon. Albert I-laan
Langs de Koningin Astridlaan worden 12 kamers gebouwd na sloop van een eengezinswoning
In de Spoorwegstraat 25 worden 16 nieuwe kamers opgetrokken
In St Andries moet de realisatie van 20 nieuwe kamers in de Gistelse Steenweg 11-13 nog worden opgestart. Huisnummer 40 voorziet nog es 15 kamers.
De grootste toename van studentenkoten is voorzien in de binnenstad (61):
12 kamers – Hoefijzerlaan 27
kamers – St Jorisstraat 42
9 kamers – Boninvest 50
8 kamers – Gulden Vlieslaan 6
9 kamers – Komvest 41
7 kamers – Oosterlingenplein 5
9 kamers – Dweerstraat 14