Brugge

Stad Brugge plant heraanleg Damse Vaart-Zuid

BRUGGE – 21 juni starten de werken voor de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme. “Reeds lang vraagt deze straat een heraanleg, nu gaan we over tot actie. Met de heraanleg slaan we twee vliegen in één klap: we geven gehoor aan de vraag om herstel van de omwonenden en zorgen ervoor dat het WK tijdrijden van 18 tot 26 september onder ideale omstandigheden kan doorgaan”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond worden rond 10 september.

Het eerste deel tussen de R30 en de rotonde Karel van Manderstraat werd vorig jaar al heraangelegd, door het aanleggen van een comfortabele en veilige asfaltverharding. Nu komt het tweede deel tussen de rotonde Karel van Manderstraat en de stadsgrens Brugge- Damme aan de beurt. De werken worden vanuit Damme opgestart, er wordt richting Brugge gewerkt.

Essentieel

De rijweg tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme is een oude betonweg. De weg vertoont open voegen in dwars- en langsrichting. “Door de grote voegen in de rijweg is het absoluut noodzakelijk om de straat te heraanleggen. De rijweg krijgt een dubbele asfaltlaag. Ook de kruispunten Gemeneweideweg-Noord en de Polderstraat met de Damse Vaart-Zuid krijgen tegelijkertijd een opknapbeurt. De bestaande toegangen tot de woningen worden vernieuwd in grijze betonstraatstenen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Fietsveiligheid

De fietsveiligheid wordt geoptimaliseerd. “De fietspaden worden plaatselijk hersteld. Aan de Gemeneweideweg-Noord/Damse Vaart-Zuid en aan de Polderstraat/Damse Vaart-Zuid markeren we twee fietsoversteken zodat de fietsers er veilig kunnen oversteken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Hinder

Tijdens de werken zal de volledige rijweg onderbroken zijn, weliswaar gefaseerd. Plaatselijk verkeer behoudt doorgang totdat de werken aan Bistro’t Apertje van start gaan.  

Volgende omleiding wordt voorzien:

  • Langs Noorweegse Kaai-Jules van Praetstraat–> richting Koolkerke, Koolkerkse Steenweg, Dammesteenweg.
  • Langs Moerkerkse Steenweg -> richting Vivenkapelle, Vivensesteenweg, Kerkstraat.

Kostprijs

De totale kostprijs van de werken bedraagt circa 734.000 euro. “De werken werden oorspronkelijk op 1 miljoen euro geraamd.  Ik ben dan ook tevreden dat we deze essentiële werken voor minder dan eerst voorzien kunnen uitvoeren”, aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Rijwegprofiel

Met een breedte van 6 m en een snelheidsregime van 70 km/u nodigt de rechtlijnigheid en de breedte van de rijweg op heden veel automobilisten uit om (te) snel te rijden. De nieuwe asfalt rijweg zal om die reden versmald worden naar een gewenste breedte van 5,50m. Rekening houdend met het landbouwverkeer worden grasdallen voorzien in de zijstrook zodat de voertuigen kunnen uitwijken. “Met de versmalling van de rijweg stimuleren we de handhaving van de snelheid”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bij het naderen van de rotonde met de Karel van Manderstraat zal een asverschuiving de overgang van 70 kilometer naar 50 kilometer benadrukken. Het komt de veiligheid en de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.