Brugge

Voorstel 11: Serviceflats en woonzorgcentra

” We willen de komende jaren 730 betaalbare woningen in de woonuitbreidingsgebieden realiseren. We gaan proactief om met de vergrijzing door nu reeds de programmatie voor serviceflats en woonzorgcentra in te vullen en woonzorgzones in te richten.” verduidelijkt Christine Verhelst, kandidate op plaats 11 en zeer begaan met zorg.

www.christineverhelst.be