Brugge

Van Leeg tot Zand krijgt volledige heraanleg

BRUGGE – Van Leeg Tot Zand (straat tussen Legeweg en Hogeweg) krijgt een nieuwe heraanleg.  De voorbereidende werken starten in maart, de effectieve grondige werken starten in het najaar van 2022 tot half 2023. De riolering voldeed niet meer aan de huidige kwaliteitseisen, maar ook de bovengrondse infrastructuur was versleten en is aan vernieuwing toe. “Niet alleen de riolering zal vernieuwd worden maar ook de omgeving en de straat werden voorzien van een hedendaags ontwerp: toekomstproof met een gescheiden stelsel, meer infiltratie om hemelwater op te vangen, meer bomen, veiliger en dus meer leefbaar”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Investering en timing

De plannen worden deze avond aan de bewoners voorgesteld. De stad investeert 180.000 euro in de heraanleg. De totale kostprijs beloopt ongeveer 1 miljoen maar TMVW Aquario neemt een groot deel van de investering voor haar rekening via de trekkingsrechten van de stad.

In de hele stad worden rioleringen vervangen door een gescheiden rioolstelsels. “Kwaliteitsnormen die we aan hoge snelheid bijpassen. In Brugge is er een rioleringsgraad van 97,30 %, die zullen we alleen maar verbeteren. De aanpak van de riolering is onmiddellijk een aanknopingspunt om ook de inkleding van de straat te herbekijken en een hedendaags ontwerp te geven”, klinkt het bij de schepen.

Het volledige wegdek van Van Leeg Tot Zand zal vernieuwd worden. De rijweg zal opnieuw heraangelegd worden in asfalt.

Dubbelrichtingverkeer blijft

Het dubbelrichtingsverkeer blijft in de straat met één asverschuiving die snelheidsremmend werkt.  “Er werd voorgesteld om éénrichting in te voeren maar de bewoners zagen dat niet zitten en dus blijft het tweerichtingsverkeer”, stelt Van Volcem Mercedes. “We houden rekening met de wensen van de bewoners, maar geven niet toe op verduurzaming en de toekomst want deze investeringen moeten we doen als we de stad meer regenproof willen maken.”

Meer kwalitatief groen en infiltratie

“Ook de nieuwe groene aanblik van de straat zal rustgevend werken op de straat en haar omgeving. Er komen enkele extra duurzame groenzones bij met ruimte voor 17 hoogstammige kwalitatieve bomen. De zuilvormige Japanse sierkers en de zuil-lampionboom zullen er aangeplant worden.

De bomen worden respectievelijk tot 6 en 8 meter. De Japanse sierkers bloeit prachtig in de maanden april en mei met roze bloesems. Onder de bomen zal er gekozen worden voor onderhoudsvriendelijke heesters”, aldus Van Volcem. 160 vierkante meter in totaal zal er onthard worden in Van Leeg Tot Zand.  Nu zijn er kleine vakken in het voetpad onthard.  De bestaande bomen zijn in slechte conditie door slechte snoei en aangetast met zwam.

Parkeren

Langs de zijde van de onpare nummers zullen automobilisten kunnen langsparkeren wat zorgt voor 12 personenwagens die zullen kunnen parkeren op de weg. Langs de zijde van de pare nummers zijn 19 parkeerplaatsen voorzien. De parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien zodat de straat ook optisch smaller lijkt en zo snelheid wordt verminderd.  We herbruiken de bestaande kasseien uit het wegdek.

Toegankelijkheid

“Mooie grote voetpaden worden voor zien met een breedte van 1,5 meter. Alleen ter hoogte van de bijkomende groenzones zal dat verminderd worden tot 1 meter. De brede voetpaden maken de straat meer toegankelijk voor iedereen”, stelt de schepen.

Timing

De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2022. Na het afkloppen van de plannen moeten de werken nog aanbesteed en gegund worden en zullen ongeveer 12  maanden duren.

“Tijdens de werken zullen de voetpaden zolang mogelijk behouden worden. Na het opbreken van de voetpaden zal de heraanleg zo snel mogelijk gebeuren. Er wordt tussen de werken door ook voorzien in minder-hindersteenslag om de toegankelijkheid voor de buurt te verzekeren. Tijdens de effectieve werken echter zullen de woningen niet meer met de wagen kunnen bereikt worden. Even op de tanden bijten om daarna te genieten van een betere en groenere omgeving”, aldus de schepen.

De fasering van de werken zal in overleg tussen Stad Brugge, de aannemer en de politie worden bepaald. “Die fasering zal altijd op een correcte en duidelijke manier aan de burgers gecommuniceerd worden”, sluit schepen Van Volcem af. De werken zullen ongeveer 1 jaar in beslag nemen. Het einde is voorzien voor het bouwverlof van 2023.

Timing werken:

 • 10/01/2021: CBS voorontwerp goedgekeurd
 • 13/01/2022: coördinatievergadering nutsmaatschappijen
 • 15/02/2022: infomarkt – presentatie ontwerpplan en de planning van uitvoering aan buurtbewoners
 • 21/02/2022: coördinatievergadering nutsmaatschappijen voor start van de werken maart 2022
 • Week 28/02/2022: aanschrijven bewoners i.k.v. afkoppelingen, om afspraak in te plannen;
 • Maart 2022: start werken nutsmaatschappijen
 • Week 28/03/2022: bezoek afkoppelingsdeskundige
 • Mei 2022: aanbestedingsprocedure met aanstellen aannemer infrastructuurwerken
 • Bouwverlof 2022: werken nutsleidingen afgewerkt
 • September 2022: start wegenis-en rioleringswerken
 • Einde der werken tegen bouwverlof 2023
 •  

Materialen

De voetpaden zijn in betonstraatstenen, de weg in asfalt en de parkeerstroken in kasseien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.