Brugge

Van Volcem: na 3 jaar zonder evaluatie eindelijk evaluatie van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening

In 2010 zag het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening het licht. Dit plan is een beleidsinstrument binnen het Vlaamse ruimtelijke ordeningsrecht om de beleidsvisie van de Vlaamse Regering beter te  realiseren. “Bij aanvang werd een jaarlijkse evaluatie voorzien.  Deze evaluatie kan leiden tot bijkomende inzichten en een verfijning van het plan. De eerste drie jaar was er echter geen evaluatie” stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ze ondervroeg minister Muyters (N-VA) hierover in het Vlaams parlement.  Hij stelde in zijn antwoord dat er een opdracht zal worden uitgeschreven ter evaluatie van het handhavingsplan. “Goed beleid gaat gepaard met goede handhaving, en daarom is een evaluatie van de handhaving belangrijk.”

In essentie bevat het Handhavingsplan beleidsregels en aanbevelingen die door de Vlaamse Regering worden vooropgesteld met het oog op het realiseren van die beleidsvisie. Dit gebeurt door het expliciteren van de inzet van de handhavingsinstrumenten en door het formuleren van te realiseren strategische en operationele doelstellingen .

Onder het luik ‘Horizon van het Handhavingsplan’ werd gesteld dat de Vlaamse Regering het Handhavingsplan in beginsel voor de duur van vijf jaar vaststelt. Er werd tevens een jaarlijkse evaluatie voorzien van het Handhavingsplan.