Brugge

Voorlopig geen sprake van regularisatie klooster Opgrimbie

Vier jaar geleden vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor het klooster van het koninklijk domein in Opgrimbie. Sindsdien staat het gebouw er illegaal. Het bisdom Hasselt wil een planologische oplossing voor de zonevreemde gebouwen. Het bisdom stelde in de pers dat er ‘waarschijnlijk een Gewestelijk RUP Opgrimbie zal worden opgemaakt’. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) in de commissie ruimtelijke ordening, blijkt dat minister Muyters (N-VA) dit nog niet besprak in de Vlaamse Regering. “Er is geen engagement van de Vlaamse Regering om een GRUP op te maken” stelde Muyters. “Iedereen moet op gelijke voet behandeld worden.” reageert Van Volcem.

Van Volcem vraagt omzichtigheid in het dossier. “Men mag niet voortvarend zijn in dit dossier. Een regularisatie is momenteel niet in aantocht, los van wat enkele media suggereren. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat er met 2 maten en 2 gewichten gewerkt wordt.  De gewone man kan niet in natuurgebied bouwen, dan moet de Vlaamse Regering ook niet zomaar regulariseren voor meer invloedrijke eigenaars.”

“Op initiatief van het bisdom Hasselt zal er een milieueffectenrapport studie (planMER) gemaakt worden. Deze zal worden bekeken door de Vlaamse Regering. Er is echter geen enkele garantie dat de Vlaamse Regering tot de opmaak van een GRUP zullen beslissen. Dit is nog niet besproken.  Pas nadat we het resultaat kennen van planMer zullen we hierover een beslissing nemen.” Stelde Muyters (N-VA) op de vraag van Van Volcem(Open Vld).

De opmaak van het PlanMER start met de publicatie van de kennisgevingsnota. In de nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan beschreven en bestudeerd zullen worden. “De inwoners van Maasmechelen konden tot 10 maart 2013 dit plan inkijken en opmerkingen geven. Dit kan de indruk wekken dat er een regularisatie zal plaats vinden.  Dit is vooralsnog niet aan de orde.” verduidelijkt Van Volcem.

“Op initiatief van het bisdom Hasselt zal er een milieueffectenrapport studie (planMER) gemaakt worden. Deze zal worden bekeken door de Vlaamse Regering. Er is echter geen enkele garantie dat de Vlaamse Regering tot de opmaak van een GRUP zal beslissen. Dit is nog niet besproken.  Pas nadat we het resultaat kennen van planMer zullen we hierover een beslissing nemen.” Stelde Muyters (N-VA) op de vraag van Van Volcem(Open Vld).

De opmaak van het PlanMER start met de publicatie van de kennisgevingsnota. In de nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan beschreven en bestudeerd zullen worden. “De inwoners van Maasmechelen konden tot 10 maart 2013 dit plan inkijken en opmerkingen geven. Dit kan de indruk wekken dat er een regularisatie zal plaats vinden.  Dit is vooralsnog niet aan de orde.” verduidelijkt Van Volcem.