Brugge

Van Volcem(Open Vld): Stimuleer de verkoop van 23 000 sociale woningen in slechte staat aan zittende huurders.”

“Verkoop de 23 000 oudste woningen in slechte staat aan huurders die dat willen voor de resterende waarde van het pand. Laat hen zelf de renovaties doen.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem in antwoord op de problematiek in de sociale huisvesting. “De huurprijs zal vaak gelijk zijn aan de afbetaling van een lening op 20 tot 25 jaar. Mensen kunnen nu aanspraak maken op historisch lage rente bij de bank. Met het bedrag dat vrijkomt, zo’n 2,24 miljard euro voor 23 000 woningen kan de minister een tijdelijke huurpremie invoeren voor alle mensen die op de wachtlijst staan. Bovendien bespaart de minister 2 miljard renovatiekosten. Deze aanpak bespaart op termijn in totaal meer dan 4 miljard euro.”

De Vlaamse regering wil 43 000 nieuwe sociale woningen bouwen maar de renovatie van het bestaande patrimonium laat volledig te wensen over. Er is in totaal 2,9 miljard euro nodig om de bestaande woningen te renoveren tegen 2020. De Vlaamse huisvestingssector kampt met ellenlange wachtlijsten en is op zoek naar 400 miljoen euro om dringende renovatieproblemen aan te pakken. De nieuw gebouwde woningen dienen dus vooral voor herhuisvesting van mensen uit woning die aan totaalrenovatie of sloop toe zijn. Zo wordt de wachtlijst steeds groter.

2,24 miljard nieuwe inkomsten op termijn

Door de huidige sociale woningen in slechte toestand te verkopen aan inzittende huurders kunnen ook deze aan eigendomsverwerving doen. Zo kan men zijn leven verder opbouwen. Dat is goed voor de kinderen. Circa 17 000 oude woningen kunnen zo’n 100000 euro opbrengen en 6000 woningen zijn 90000 euro waard. Dit zorgt voor 2,24 miljard nieuwe inkomsten. In 2011 werden slechts 393 sociale koopwoningen verkocht. Met deze ingreep kunnen we ook zwakkeren de kans geven om aan eigendomsverwerving te doen. Dit leidt tot sociale mobiliteit.  Bovendien is de eigendomsverwerving ook positief voor de komende generaties van de sociaal zwakkeren en krijgen ze ook een voorsprong net zoals de kinderen van eigenaars van woningen.

Van Volcem pleitte eerder in haar groenboek sociale huisvesting voor tijdelijke huurcontracten zodat doorstroming mogelijk wordt en de wachtlijsten ingekort kunnen worden. “Zo kunnen we iedereen in dezelfde moeilijke omstandigheden vooruit helpen. Ik geloof in een verhaal van emancipatie en sociale mobiliteit, een sociale woning is een ondersteuning en mag niet resulteren in een hangmat.”

Andere beleidsaanpak

Het Vlaams parlementslid bepleit voor nieuwe contracten de tijdelijkheid van sociale huurcontracten, waarbij er meer rotatie ontstaat, zodat de lange wachtlijsten kunnen worden ingekort en op kortere termijn mensen kunnen worden geholpen (gemiddelde wachttijd is nu 970 dagen). Nu kan je niemand op korte termijn helpen : mensen in tijdelijke financiële nood, echtscheiding, mensen die in faling zijn gegaan of in schuldbemiddeling zijn.

Een waardevol alternatief voor de stop van sociale woningbouw is het invoeren van een tijdelijke huurpremie voor mensen die het echt moeilijk hebben.  Ook het in huur nemen van private huurwoningen door sociale verhuurkantoren om door te verhuren aan de meest behoefden is een belangrijke peiler om de huidige problemen aan te pakken.

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een specifiek activeringstraject en aan een bepaalde termijn.  Een sociale woning is nu een structurele oplossing en dit is nodig voor zij die niet mee kunnen in de samenleving (arme gepensioneerden, zieken, …). Voor velen is het vaak een tijdelijke situatie en later hebben ze het beter door huwelijk, samenwonen, vinden van een job. Dit moet geëvalueerd worden.

Om leegstand in de sociale woningbouw te vermijden moeten de te renoveren woningen worden verkocht aan inzittende huurders of  jonge starters. Met die opbrengst moet men een huurpremie invoeren. Zo die je voor iedereen hetzelfde in dezelfde omstandigheden.

 

Contact Mercedes Van Volcem  

+ 32 496 16 63 92
mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be
www.blogmercedesvanvolcem.be