Brugge

Werkzaamheden Dampoortbruggen verlengd

De firma Fabricom GDF Suez uit Aartselaar werkt sinds 3 december 2012 aan de renovatie van de besturing van de twee bruggen aan de Dampoortsluis. Dit in opdracht van de Vlaamse Overheid, afdeling Waterwegen en Zeekanaal, en de dienst EMG. Door technische problemen en het aanhoudende winterweer moest een en ander worden uitgesteld. Verwacht wordt dat de werkzaamheden nu tegen 15 februari beëindigd zijn. De brug kant ‘Potterierei’ is volledig afgewerkt. Er moet enkel nog gewerkt worden aan de brug kant Buiten Dampoort. Men doet er alles aan om ze zoveel mogelijk open te houden voor het wegverkeer.