Brugge

Van Volcem(Open Vld): Studie OESO over woningen geeft vertekend beeld

“Dat België het meest onbetaalbare land is voor woningen is niet correct.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “76% van de Vlamingen is eigenaar van een huis, dat is redelijk uniek. Dat betekent dat er zo’n 18% huurders en 6% sociale huurders zijn.  Dat de huurmarkt zo klein is betekent ook dat er minder vermogende huurders zijn in vergelijking met andere landen. De studie van OESO vergelijkt de huurprijzen met de aankoopprijzen van woningen van verschillende landen. Als je hoge huurprijzen kan vragen zoals in andere landen, dan ben je zogezegd meer betaalbaar. De studie toont eigenlijk aan dat we een zwakke huurmarkt hebben. Hierdoor zijn investeringen in huurpatrimonium niet aantrekkelijk, en daalt de kwaliteit van de huurmarkt. Zo vind je ook geen huurders die voor een hoger bedrag huren. Dan krijg je een vicieuze cirkel. De Vlaamse Regering moet werk maken van een betere huurmarkt. Hier hamer ik al vier jaar op in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering heeft binnenkort, na de staatshervorming, hiervoor zelfs alle tools in handen. Ook starters moeten we aanmoedigen.”

“De Vlaamse en federale regering moeten ‘love money’ van ouders aan kinderen fiscaal aanmoedigen zodat starters ook aan genoeg eigen middelen geraken.  Dit kan onder de vorm van een  soort fictieve intrestaftrek (notionele aftrek) voor de inbreng van eigen middelen.”

“Als we kijken naar de woningprijs per m² in de Eurozone, scoort België goed. De prijs is redelijk laag. België scoort dan weer hoog op vlak van kwaliteit van de woningen. En de Belgische inkomens zijn ook bij de hoogste. Er is dus geen reden tot paniek.”

Geen paniek zaaien

“Grote prijsdalingen betekent een collectieve verarming voor de 76% eigenaars. Bovendien kunnen we het niet permitteren om door negatieve berichtgeving de bouwsector, één van de motoren van onze economie, te schaden.” Vindt Van Volcem. “We moeten mensen die het moeilijk hebben om een huis te verwerven ondersteunen, maar tegelijk mogen we

“Of de woningprijzen zullen stijgen, stagneren of dalen hangt vooral af van de rente die de banken en de Europese Centrale Bank hanteert. Momenteel hebben we een lage rente wat de leningscapaciteit verhoogt. In dat opzicht is het nu interessant om een woning te kopen. Tegelijkertijd worden de banken door de basel III-normen strenger voor het verlenen van krediet. Men vraagt meer eigen inleg.” Aldus Van Volcem.

Mercedes Van Volcem is Vlaams Parlementslid en zetelt in de commissie Wonen, Energie en Steden.

Contact
Mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be
0496 16 63 92