Brugge

Vlaams Parlementslid Van Volcem vraagt naar projectnota en plannen heraanleg Gistelse Steenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst de Gistelse Steenweg (N367) heraan te leggen van het kruispunt met de Expressweg (N31) tot het kruispunt met de Olympialaan. De aanleiding hiervoor is de “corridorstudie ten behoeve van doorstroomoptimalisatie Varsenare-Brugge Station”, waaruit bleek dat het doorstromen van het openbaar vervoer niet voldoende gegarandeerd wordt in de Gistelse Steenweg. De Gistelse Steenweg behoort tot de categorie secundaire weg type III waarbij de primaire functie van de straat de verbinding voor openbaar vervoer en fiets is.

Een startnota werd opgemaakt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van Stad Brugge. Er werd besloten voor een heraanleg van het klassieke profiel met aan weerszijden van de rijweg langsparkeren en eenzijdige fietspaden.  De bedoeling van deze heraanleg is een verbeterde doorstroom voor openbaar vervoer en verhoogde veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Voor elk project wordt eerst een startnota opgemaakt en daarna een projectnota. De startnota werd goedgekeurd, dus de opmaak van de projectnota moet nu volgen. Hierover stelde ik een aantal vragen aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:

  • Wanneer kunnen we de projectnota verwachten?
  • Wanneer zullen de werken aanvatten?
  • Wat is de effectieve realisatietermijn van de werken?

Lees het antwoord hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.